ACTA – uiteindelijke tekst nog voorleggen aan Europees parlement

Veel ongerustheid over de berichtgeving rond het ACTA verdrag, de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak, of voluit het Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Onder deze namaak vallen ook inbreuken op de intellectuele eigendom, copyrightschendingen en is er een mogelijke bedreiging voor het vrije internet.
Wij zitten in het Europees parlement alvast klaar om het verdrag kritisch te bekijken. Want de strijd voor de fundamentele rechten en vrijheden van de Europese burgers is nog niet voorbij.

Op 24 november 2010 stemde het Europees parlement een resolutie gericht aan de Europese Commissie (EC) om een duidelijk signaal te geven welke onderhandelingsmarge de EC zou hebben bij het bespreken van verdragstekst. Er lag toen een heel sterke resolutie voor, mee opgesteld door de sociaaldemocraten in het Europees parlement, die spijtig genoeg geen meerderheid kreeg. Eén van de belangrijkste punten in deze resolutie was dat het Europees parlement onder geen geding akkoord zou gaan met een handelsverdrag dat de fundamentele rechten en vrijheden van Europese burgers niet respecteert. Door het democratisch spel van meerderheid en minderheid werd echter een tekst van de conservatieve parlementsleden aangenomen die veel minder kritisch was voor de inhoud van het ACTA verdrag en die veel verregaandere onderhandelingsruimte bood aan de Europese Commissie. Deze tekst ging dus lang niet zo ver als wij wilden en we hebben deze dan ook niet gesteund.

Klik voor meer info over de tekst en het stemgedrag van de Belgische Europarlementsleden op de kritische resolutie.

Op dit moment zijn de internationale onderhandelingen over het ACTA verdrag afgerond en tekenen de lidstaten en de EU het verdrag. Dit moet daarna goedgekeurd worden door alle nationale parlementen en ook nog door het Europees parlement. Het spreekt voor zich dat wij deze uiteindelijke tekst van het ACTA verdrag in detail zullen bestuderen om te kijken of aan onze bezorgdheden tegemoet is gekomen. Het Europees parlement start binnenkort met de behandeling in de parlementaire commissie bevoegd voor Internationale Handel (INTA) en zal naar verwachting in maart stemmen of het al dan niet haar goedkeuring aan het verdrag geeft.