ACTA - nee bedankt

Zonet heb ik samen met een meerderheid binnen de ITRE commissie tegen het ACTA akkoord gestemd. De bal ligt nu in het kamp van de hoofdcommissie (internationale handel) die op 20 juni zou stemmen. Als alles goed gaat, zou het parlement dan in juli plenair kunnen stemmen.

Het ACTA-akkoord is vooral op vraag van de VS afgesloten om namaak allerhande wereldwijd te bestrijden. Op zich een begrijpelijke doelstelling, ware het niet dat de vaagheid van de tekst zorgen baart en de deur openzet voor misbruik. Wij willen garanties dat de zaken die wij belangrijk vinden, zoals vrije internettoegang en een degelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens, niet in het gedrang komen. Deze tekst kan die garanties niet bieden. Bovendien kan men zich ernstige vragen stellen bij een akkoord dat namaak wil bestrijden, maar tegelijkertijd de landen niet betrekt waar intellectuele eigendomsrechten het meest met de voeten worden getreden. Dat is een beetje zoals onder priesters overeenstemming te vinden over het belang van onthouding.

Vandaar dat ik vandaag ACTA heb verworpen in de aanbeveling van de commissie industrie en ik dit ook zal doen, samen met mij groep, wanneer het hele parlement zich hierover moet uitspreken.