Copyrighthervorming voldoet niet

Digitale agenda Het Europees parlement heeft het mandaat van de commissie juridische zaken om met de Raad te onderhandelen over de modernisering van de copyrightwetgeving weggestemd. Die moest aangepast worden aan de digitale…

Lees verder