Wist u dat u eigenlijk autobanden eet?

Autobanden bevatten naast rubber nog heel wat andere materialen, zoals plastics en chemicaliën. Door contact met het wegdek en slijtage, komen die stoffen kilometer na kilometer vrij in onze omgeving onder de vorm van fijnstof en microplastics. Sommige zijn kankerverwekkend of werken hormoon verstorend. We ademen ze in of eten en drinken ze op omdat ze via de regen op het wegdek en zo in ons drinkwater en in onze voeding terecht komen. Autobanden zijn de belangrijkste oorzaak van microplastics in het milieu, elk jaar veroorzaken ze tot 500.000 ton microplastics, alleen al in Europa. 

 Gisteren heeft het Europees Parlement gestemd over het etiketteren van autobanden. De wetgeving bestaat al sinds 2012 en vereist dat alle banden labels dragen, vergelijkbaar met die op koelkasten en wasmachines. Hierop staat informatie over hun brandstofefficiëntie, grip op nat wegdek en de hoeveelheid rolgeluid die ze produceren. De eveneens nu goedgekeurde verordening “algemene veiligheid”, verplicht veiligheidstechnologieën in Europese voertuigen om passagiers, voetgangers en fietsers te beschermen. Voorbeelden daarvan zijn dodehoekcamera’s en automatische snelheidsbegrenzers. Maar ze verbiedt ook het gebruik van bepaalde types van banden vanaf 2022 omwille van veiligheidsrisico’s. Deze twee wetgevingen samen zetten enerzijds producenten aan om betere, veiligere en minder schadelijke banden te maken en begeleiden tegelijk de consument om de best beschikbare banden te kopen. Dat komt niet alleen onze portemonnee en het milieu ten goede, bijvoorbeeld via lager brandstofgebruik, minder geluidsoverlast en minder fijnstof, maar bevordert ook de veiligheid op de weg.    

Tot op vandaag bevatten de labels op banden echter nog geen informatie over slijtage. Nochtans is deze parameter niet enkel belangrijk voor de veiligheid, en werd dan ook terecht in de verordening “algemene veiligheid” opgenomen, maar is tevens cruciaal in de strijd tegen microplastics en fijnstof. Daarom hebben de sociaaldemocraten amendementen ingediend die de Commissie vragen om dit element zo snel mogelijk op te nemen in de etikettering en er ook passende testmethodes voor te ontwikkelen. De sociaaldemocraten riepen ook op om op de labels te vermelden hoeveel kilometers er gereden kan worden met een bepaalde band en om betere klasseringen te maken voor de grip op een nat wegdek. Zo worden de elementen over veiligheid en milieubelasting ook vertaald op de labels, informeren ze de consument en kunnen ze bijdragen aan het wegwerken van de uitstoot van microplastics en de veiligheid bevorderen.   

Voor de N-VA, Open VLD en CD&V en het Vlaams Belang lijken dit echter geen belangrijke elementen. Zij stemden immers overal tegen. Resultaat is een rapport over de etikettering van banden vanuit het Parlement dat zwakker is dan het voorstel van de Commissie. Een absolute gemiste kans dus, voor het milieu, het klimaat, de veiligheid op de weg en onze gezondheid.