Wij willen geen verlenging maar uitfasering van glyfosaat​

De Europese lidstaten konden géén meerderheid vinden om de licentie van glyfosaat met tien jaar te verlengen. Dat is een belangrijke eerste stap die aantoont dat de druk van het Europees parlement effect heeft gehad op de lidstaten. Maar wij zijn duidelijk. Wij willen géén verlenging van de licentie, maar een uitfasering zodat we definitief afscheid kunnen nemen van glyfosaat.

Het zogenaamde expertencomité kon vanochtend geen gekwalificeerde meerderheid vinden om de licentie van glyfosaat met tien jaar te verlengen, zoals de Europese Commissie had voorgesteld. Griekenland, Kroatië, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Slovenië, Zweden én Belgie stemden tegen. Dat betekent ook dat het werk van mijn collega’s in het Belgische parlement Karin Jiroflée geloond heeft.

De Europese Commissie trachtte aanvankelijk ter zitting nog een compromis te forceren door een kortere periode voor te stellen, maar kon daarvoor ook geen meerderheid vinden. De stemming is daarop uitgesteld. De Commissie zal dus een nieuw voorstel moeten formuleren dat in principe binnen de krachtlijnen van het voorstel van het Europees parlement moet vallen. En dat voorstel is duidelijk. Wij willen géén verlenging. Een verlenging zou immers betekenen dat de licentie hernieuwbaar is en dat de discussie over glyfosaat blijft aanhouden. 

Wij willen een uitfasering, zodat er eindelijk zicht komt op een definitief verbod op het gebruik van glyfosaat.