Vrachtwagens krijgen voor het eerst ook CO2-limieten

Voor personenwagens en bestelbusjes bestond het al, maar voor het eerst komen er in Europa nu ook beperkingen voor de CO2 uitstoot van vrachtwagens. “De sector van het zware wegtransport zal eindelijk ook een bijdrage moeten leveren aan de aanpak van het klimaatprobleem,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt.” Openbare besturen zullen in de toekomst ook bij de aankoop of leasing van zware voertuigen verplicht worden een percentage schone voertuigen aan te schaffen.

  Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar er is een overeenkomst tussen het Europees parlement, de Europese Commissie en de lidstaten over een beperking van de CO2-uitstoot van vrachtwagens. Vrachtwagens stoten meer dan een kwart van alle CO2 van het wegverkeer uit en 6 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen.    

Dat ‘voorlopige akkoord’ ligt woensdag voor in de bevoegde commissie en in april in de plenaire vergadering van het Europees parlement. Volgens het akkoord moeten vrachtwagens tussen 2025 en 2029 15 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2019, vanaf 2030 30 procent minder. Die doelstellingen zijn bindend. Constructeurs van vrachtwagens die de limieten toch overschrijden riskeren een boete. Het parlement is er ook in geslaagd een reeks achterpoortjes te sluiten die de doelstellingen konden afzwakken.    

“Om gesjoemel door vrachtwagenconstructeurs te vermijden, hebben we een systeem[GT1] voorzien dat het verbruik én bijgevolg ook de uitstoot moet meten. Die gegevens worden verzameld door de Commissie die kan nagaan of de claims van de constructeurs over de uitstoot overeenstemmen met de werkelijkheid,” zegt Van Brempt. Bovendien hebben we een herziening van de doelstellingen voorzien tegen 2022. Als blijkt dat we met die beperking onvoldoende presteren om de klimaatakkoorden van Parijs te halen, kunnen ze aangescherpt worden."  

Daarnaast ligt een tweede voorlopig akkoord voor dat het gebruik van schone vrachtwagens, bussen en bestelwagens moet promoten in openbare aanbestedingen. “We hebben immers nood aan lage- en zero-emissie voertuigen, ook als het over de zware voertuigen gaat, en de overheden zijn ideaal geplaatst om hier een voorbeeldrol te spelen” zegt Van Brempt. “Belangrijk is dat openbare besturen verplicht worden om bij openbare aanbestedingen voor de aankoop of leasing van bussen of vrachtwagens een minimum percentage lage- of zero-emissievoertuigen op te nemen.”   

Die percentages verschillen per lidstaat maar kunnen oplopen tot 45 procent tegen 2025 en 65 procent tegen 2030. De helft daarvan moeten zero-emissievoertuigen zijn. Voor België, gelden de hoogste percentages, namelijk 45 procent voor de aanschaf van bussen tegen 2025 en 65 procent tegen 2030. Voor vrachtwagens gaat het over respectievelijk 10 en 15 procent. “Vooral voor bussen is de directieve belangrijk omdat 75 procent van de nieuwe bussen via openbare aanbestedingen worden aangeschaft,” zegt Van Brempt. “De publieke sector kan een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van het wegtransport. Als we openbare besturen verplichten om lage- en zero-emissievoertuigen aan te kopen, moeten ze daarvoor ook de infrastructuur voorzien, zoals laadstations en dergelijke. Op die manier trekken we de omslag naar een koolstofvrij transport in gang.”  De verplichting geldt niet enkel voor aankoop, maar ook voor leasing, huurkoop of contracten met derden voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer.  [GT1]dit is dus een brandstofmeter de producenten in elke nieuwe vrachtwagen moeten installeren en die het effectieve gebruik én dus ook de uitstoot meet. Het is dus een meter zoals die nu al in de meeste wagens bestaat en waar de Commissie de info van krijgt. kan er eventueel nog in verwerkt worden als je wil