Vrachtwagens krijgen voor het eerst ook CO2-limieten

Voor personenwagens en bestelbusjes bestond het al, maar voor het eerst komen er in Europa nu ook beperkingen voor de CO2 uitstoot van vrachtwagens. “De sector van het zware wegtransport zal eindelijk ook een bijdrage moeten leveren aan de aanpak van het klimaatprobleem,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt.” Openbare besturen zullen in de toekomst bij de aankoop of leasing van zware voertuigen verplicht worden een percentage schone voertuigen aan te schaffen.

Donderdag bevestigt het Europees parlement definitief de wetgeving die eindelijk de CO2-uitstoot van vrachtwagens aanpakt. Vrachtwagens stoten meer dan een kwart van alle CO2 van het wegverkeer uit en 6 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. 

Volgens de nieuwe wetgeving moeten vrachtwagens tussen 2025 en 2029 15 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2019, vanaf 2030 30 procent minder. Die doelstellingen zijn bindend. Constructeurs van vrachtwagens die de limieten overschrijden riskeren een boete. 

Daarnaast  wordt ook de richtlijn gestemd die het gebruik van schone vrachtwagens, bussen en bestelwagens moet promoten in openbare aanbestedingen. “We hebben immers nood aan lage- en zero-emissie voertuigen, ook als het over de zware voertuigen gaat, en de overheden zijn ideaal geplaatst om hier een voorbeeldrol te spelen” zegt Van Brempt. “Belangrijk is dat openbare besturen verplicht worden om bij openbare aanbestedingen voor de aankoop of leasing van bussen of vrachtwagens een minimum percentage lage- of zero-emissievoertuigen op te nemen. Voor België zal dat 45 procent zijn voor de aanschaf van bussen tegen 2025 en 65 procent tegen 2030. Voor vrachtwagens gaat het over respectievelijk 10 en 15 procent. “Vooral voor bussen is de directieve belangrijk omdat 75 procent van de nieuwe bussen via openbare aanbestedingen worden aangeschaft,” zegt Van Brempt. “De publieke sector kan een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van het wegtransport. Als we openbare besturen verplichten om lage- en zero-emissievoertuigen aan te kopen, moeten ze daarvoor ook de infrastructuur voorzien, zoals laadstations en dergelijke. Op die manier trekken we de omslag naar een koolstofvrij transport in gang.”  De verplichting geldt niet enkel voor aankoop, maar ook voor leasing, huurkoop of contracten met derden voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer.