Transparant en onafhankelijk onderzoek naar Volkswagenschandaal is noodzakelijk

De Europese sociaal-democraten pleiten voor meer transparantie in de uitstoottesten van Volkswagen en andere constructeurs die mogelijk gebruik maken van software om de emissies te manipuleren.   

Het wordt tijd dat de constructeurs eerlijk communiceren. Er moet volledige transparantie komen, niet alleen over de gevolgen van de frauduleuze software die ontdekt werd in de Verenigde Staten, maar ook over gelijkaardige fraude in Europa.

De Europese autoriteiten moeten volledig samenwerken met het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en de Europese Commissie moet ook een onderzoek op EU-grondgebied starten.

Deze software brengt niet alleen de gezondheid van de burgers in gevaar, maar bedriegt ook consumenten die betalen voor een auto die theoretisch onder een bepaald emissieniveau presteert, maar in werkelijkheid een uitstoot heeft die daar sterk van afwijkt.

We weten dat de bestaande tests die de emissies meten niet juist zijn, omdat ze in een onrealistische laboratoriumomgeving plaats vinden en weinig te maken hebben met het echte rijgedrag op de baan. Het Volkswagen-schandaal toont aan dat er dringend nood is aan een hervorming van de tests. Wij dringen er bij de Commissie en de lidstaten op aan om snel een Real-World Driving Emissions (RDE) test op tafel te leggen, met name een test die het reële rijgedrag van wagens controleert.

Zo’n RDE test moet er voor zorgen dat de werkelijke uitstoot overeen stemt met de standaarden zodat nieuwe wagens die op de markt komen eindelijk voldoen aan de zogenaamde Euro 6-grenswaarden die bijna tien jaar geleden overeen gekomen zijn.