Strengere Europese controle op wagens, maar België lobbyde om geen uitstoottests te moeten doen

Het werk van de Dieselgate onderzoekscommissie naar aanleiding van het gesjoemel met dieselwagens bracht ondermeer aan het licht dat er zowel bij de typegoedkeuring van als het markttoezicht op wagens behoorlijk wat ‘gaten’ in het systeem zaten. In heel wat lidstaten werd markttoezicht niet of nauwelijks uitgevoerd en de typegoedkeuring gebeurde in landen met zwakke regelgeving of in labo’s die banden hadden met de auto-industrie.

Het Europees parlement stemt vandaag over de verstrenging van de regels rond typegoedkeuring en markttoezicht. Met die regels zal de EU een grotere rol gaan spelen bij de controle op wagens alvorens die op de markt mogen komen. Het markttoezicht op wagens die reeds verkocht zijn, zal ook strenger door Europa gecontroleerd worden. De Europese Commissie zal ook zelf extra controles op wagens uitvoeren en autoconstructeurs die sjoemelen strenge boetes kunnen opleggen die kunnen oplopen tot 30.000 euro per auto. Dat is een behoorlijke stok achter de deur.

Voor het eerste worden er ook minimale eisen gesteld aan het nationale markttoezicht. Zo zal elke nationale markttoezichtsauthoriteit jaarlijkse een aantal voertuigen moeten testen dat minstens overeenkomt met 1 op de 40.000 nieuw ingeschreven voertuigen. Minstens 20 procent daarvan moeten volledige uitstoottests zijn.   Helaas is er wel een drempel ingebouwd waarvan een aantal lidstaten, zoals België gebruik kunnen maken. Immers, als het aantal uit te voeren uitstoottests lager ligt dan 5, moeten ze door de desbetreffende lidstaat niet worden uitgevoerd. In ons land worden jaarlijks zo'n 550.000 voertuigen ingeschreven, wat betekent dat België elk jaar 14 wagens moet controleren. Twintig procent daarvan is een cijfer dat onder de bewuste drempel ligt, zodat ons land ontsnapt aan die verplichte uitstoottests. Daar was het onze regering trouwens altijd om te doen. Ze pleitte in de Raad voor zogenaamde ‘flexibiliteit’ om onder de uitstoottests uit te komen. België beschikt trouwens vandaag niet eens over een erkend labo dat uitstoottests kan doen. 

Ons land zit dus met de absurde situatie dat het als enige lidstaat niet minder dan 3 typegoedkeuringsinstanties heeft (gewestelijke bevoegdheid), 1 marktoezichtsauthoriteit (federale bevoegdheid) maar geen enkel labo om uitstoottests te doen. Ons land beschikt dus over veel bureaucratie om weinig te kunnen doen, in dit geval weinig aan de luchtkwaliteit. Het is een schokkende vaststelling dat België, na de onthullingen van Dieselgate, en nadat ook gebleken is dat de luchtkwaliteit in ons land van een belabberd niveau is, er alles aan gedaan heeft om te verhinderen dat het uitstoottests op wagens moet doen.