Strengere aanpak illegale handel in dieren en planten

Er is meer actie nodig op Europees niveau en bij de lidstaten om illegale handel in planten en dieren een halt toe te roepen. Het gaat daarbij over het beter toepassen van al bestaande regelgeving, het versterken van grenscontroles, het straffen van handelaars en het verbeteren van interne samenwerking tussen diensten zoals politie, douane en milieu-inspecties om illegale producten van de markt te houden.

De meeste gekende voorbeelden die gedeeltelijk of volledig illegaal in de handel zijn, zijn ivoor, hoorns van neushoorns, tijgertanden, huiden, terrariumdieren, exotische vogels, tropisch hout en dergelijke meer. Europa is een belangrijke bestemming en doorvoerhaven van illegale producten.

Hoewel er al heel wat internationale regelgeving bestaat om bedreigde dier- en plantensoorten te bescherming tegen illegale handel, loopt er nog erg veel mis omdat deze - ook in de EU - onvoldoende wordt toegepast. In 2011 werden aan de Europese grenzen een 500-tal vaststellingen gedaan van pogingen tot import van illegale goederen zoals ivoor, geneesmiddelen met illegale substantie (waaronder 'neushoornpoeder'), levende reptielen, reptielhuiden, zoogdierhuiden, kaviaar, koralen en dergelijke meer.

Het gaat om big business, vaak gelinkt met maffiapraktijken, zware criminaliteit en met de financiering van wapenhandel en terrorisme. De Verenigde Naties legde de link tussen olifantenstroperij en Joseph Kony's Lord's Resistance Army, actief in verschillende Afrikaanse landen en gelinkt aan zware mensenrechtenschendingen en ook de Al-Shabaab-groep, onlangs nog verantwoordelijk voor een terroristische actie in een winkelcentrum Nairobi, zou inkomsten halen uit stroperij en illegale ivoorhandel.

Dat is niet eens vreemd als je weet dat de hoorn van een neushoorn al snel 50.000 euro per kg opbrengt, momenteel meer dan goud dus. In Zuid-Afrika worden momenteel dagelijks één à twee neushoorns gedood, dat aantal verdrievoudigde sinds 2010, goed voor bijna 1000 neushoorns in 2013. De vraag naar ivoor heeft er voor gezorgd dat er in 2012 naar schatting 20.000 olifanten afgeslacht werden voor hun slagtanden.

Het Europees parlement dringt er nu op aan dat Europa zich aansluit bij de andere wereldspelers om landen te ondersteunen bij hun inspanningen voor het behoud van bedreigde soorten, hun strijd tegen stroperij en bij het voeren van campagnes in de grote consumentenlanden zoals China, Thailand en Vietnam. Europa heeft ook een eigen verantwoordelijk en internationale verplichtingen, niet enkel in het behoud van wereldwijde biodiversiteit, maar ook omwille van de impact van de betrokken criminele activiteiten op burgeroorlogen, terrorisme en daardoor ook op de wereldwijde en nationale veiligheid. Ik ben daarom blij dat het parlement pleit voor een Wildlife Crime Unit binnen Europol en de druk verhoogt op lidstaten om deze illegale handel meer prioriteit te geven via inspanningen bij onder meer politie en douane en via onderlinge samenwerking.