Stap vooruit in verbetering luchtkwaliteit, maar Europese burger kan nog niet opgelucht ademhalen

Zopas stemde het Europees parlement over een Commisievoorstel om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren door de uitstoot van vervuilende stoffen verder aan banden te leggen. De striktere doelstellingen die de sociaal-democraten hadden voorgesteld werden door conservatieven, waaronder de christen-democraten weggestemd.Als onze voorstellen, die in het milieucomité nog nipt een meerderheid haalden, ook plenair waren goedgekeurd, konden we in Europa elk jaar meer dan 42.000 vroegtijdige overlijdens extra vermijden.

De stemming over de Europese luchtkwaliteit, meerbepaald over de National Emission Ceilings Richtlijn (NEC), komt zowat een maand nadat het Volkswagenschandaal is uitgebroken. Het is de eerste gelegenheid voor het parlement om te tonen dat het ons menens is met de bescherming van de gezondheid van de Europese burgers. Helaas hebben de conservatieven onder leiding van de Europese Volkspartij alle aanscherpingen aan het Commissievoorstel, zoals die door de milieucommissie waren goedgekeurd, opnieuw weg gestemd. Het is duidelijk dat voor conservatieven andere belangen gelden dan de volksgezondheid. Europa kampt immers met een crisis voor de volksgezondheid omwille van de vreselijke staat van de luchtkwaliteit. Luchtverontreiniging ligt aan de basis van minstens 400.000 vroegtijdige overlijdens in de hele Unie als gevolg van luchtwegeninfecties, hartaanvallen en kankers. Vooral inwoners van steden zijn het slachtoffer van luchtvervuiling. Op de Europese kaart is bijna heel Vlaanderen een hot spot van luchtverontreiniging.   

De aangescherpte doelstellingen hebben het niet gehaald, maar er de door de Commissie voorgestelde plafonds zijn uiteraard ook een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Bovendien werd er wel een meerderheid gevonden om de doelstellingen voor 2025 bindend te maken. Dat is belangrijk want het verplicht lidstaten tijdig echte maatregelen te nemen. Naast de bindende emissieplafonds is er in de resolutie ook sprake van specifieke beschermende maatregelen voor kwetsbare personen, meer macht voor lokale besturen om luchtverontreiniging aan te pakken, een grotere inspraak voor burgers en vlottere toegang tot de rechtbank als overheden onvoldoende maatregelen nemen.

Ik ben blij dat alle betrokken sectoren een bijdrage moeten leveren. Niet enkel de industrie, maar ook de landbouwsector moet zijn duit in het zakje doen. De door de intensieve veehouderij uitgestoten ammoniak zorgt immers voor de vorming van fijne stofdeeltjes en is verantwoordelijk voor duizenden vroegtijdige overlijdens per jaar.