Stad Genk lanceert bijenplan

Om de bijenpopulatie op haar grondgebied te beschermen en te doen groeien, heeft de stad Genk een "bijenplan" opgesteld met concrete acties. Zo worden er onder meer "bijenambassadeurs" ingezet en bijkomende terreinen vrijgemaakt waar imkers kasten kunnen plaatsen.

Door een gebrek aan voedsel en nestgelegenheid, samen met ziektes en pesticiden, nemen de bijenpopulaties wereldwijd af. Een probleem waar ook de Europese Unie mee kampt. Vorig jaar legde de Europese Commissie een moratorium op voor het gebruik van bijendodende pesticiden, namelijk neonicotinoïden.  

Genk wil hier de komende jaren iets aan doen en de bijenpopulatie beschermen en zelfs opnieuw doen groeien. In het bijenplan staan een aantal acties die het stadsbestuur zelf zal uitvoeren en daarnaast wordt er ook bewust voor gekozen om wijken, verenigingen en burgers warm te maken om bijkomende initiatieven te nemen. Ik wens hen alvast veel succes.

Meer info over de groeiende bijensterfte vind je hier