Spring mee voor proper water met The Big Jump 2014

Nog steeds 1 op 10 bedrijven in ons land lozen vervuild water. Onvoorstelbaar. Daarom slaan Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en GoodPlanet Belgium op 13 juli de handen in elkaar voor The Big Jump. Zo onderstrepen ze het belang van proper water in onze beken en rivieren.  

Propere beken en rivieren zijn ontzettend belangrijk. The Big Jump vestigt daarom ook dit jaar de aandacht op de Europese kaderrichtlijn Water, die er tegen 2015 moet voor zorgen dat alle Europese waterlopen gezond zijn. 

Mijn steun hebben ze alvast. Spring ook mee voor proper water. Neem zeker een kijkje op de website van The Big Jump voor meer informatie.