Sociaal-democraten vragen oprichting Speciale Pesticide Commissie in Europees parlement

De Europese sociaal-democraten willen dat het Europees parlement een Speciale Pesticide Commissie opricht, naar aanleiding van de praktijken van Monsanto die aan het licht kwamen in het proces van de vernieuwing van de licentie voor glyfosaat. “De Pesticide Commissie moet onderzoeken hoe de EU zogenaamde plantenbeschermingsmiddelen en biociden goedkeurt,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt, die heeft aangedrongen op de oprichting van die commissie.

 “De Pesticide Commissie moet onderzoeken of de positieve rapporten van het Europese Voedselagentschap (EFSA) en het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) over glyfosaat beïnvloed werden door Monsanto,” zegt Van Brempt. “Maar we moeten verder gaan dan enkel dit dossier. We willen een breed mandaat zodat we gelijkaardige toestand in de toekomst kunnen vermijden. De Pesticide Commissie moet ook de procedures voor de goedkeuring van andere toxische substanties (pesticiden en biociden)  kunnen analyseren. We kiezen daarom voor een speciale parlementaire commissie omdat een onderzoekscommissie zich enkel zou mogen buigen over fouten die gemaakt werden door EU-instellingen in de beoordeling van glyfosaat. Het is de bedoeling dat we het hele beslissingsproces in kaart kunnen brengen, de transparantie van de instellingen kunnen verhogen en de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek kunnen verzekeren.”