Sociaal-democraten verzetten zich tegen licentieverlening glyfosaat en willen verbod

De Europese sociaal-democraten willen een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van glyfosaat met 15 jaar te verlengen, tegen houden. Het is onaanvaardbaar dat deze mogelijk kankerverwekkende stof, die voorkomt in de onkruidverdelgers zoals Roundup, nog mag gebruikt worden. Wij willen dat dit product verboden wordt.

De huidige licentie van glyfosaat loopt af in juni. Dat zou een uitgelezen moment zijn om dit product eindelijk te verbieden. Maar de Europese Commissie wil net het tegenovergestelde doen en het legale gebruik ervan met de maximumtermijn van 15 jaar verlengen. Wij hebben daarom een brief gestuurd naar de Commissie om de beslissing ten minste uit te stellen tot het Europees parlement zich heeft uitgesproken over glyfosaat.

De Europese sociaal-democraten hebben, samen met enkele andere fracties in het parlement, het initiatief genomen om in een resolutie op te roepen tot een verbod. Glyfosaat is een fel omstreden product dat volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie mogelijk kankerverwekkend is voor de mens, terwijl het European Food Safety  Authority (ESFA) beweert dat er geen gevaar is, maar die beweringen baseert op niet-gepubliceerde studies. In dat geval moet het voorzorgsprincipe voor gaan, zoals voorzien in de Europese verdragen. We mogen in elke geval niet toegeven aan de druk van de industrie als de volksgezondheid gevaar loopt. Glyfosaat wordt op grote schaal gebruikt in de landbouw, maar ook in parken en op speeltuinen.

Maandag wordt over de verlenging van de licentie van glyfosaat gestemd in de technische werkgroep met vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie. Het lijkt er op dat men er de verlenging op een drafje wil doorjagen. Dat is onaanvaardbaar. Eerst moet het parlement zich over deze zaak kunnen uitspreken.