Archief

1 2 3

2012

Porsche in Europa...

— Een moment van “ik val uit mijn stoel” deze week in Straatsburg toen bleek dat een voorstel om de Europese geluidsnormen voor het verkeer te herzien, zou zijn geschreven door Porsche. Het…
Lees meer

Antwerpen duurzaamt

— Antwerpen heeft hoge ambities op het vlak van milieu en energie. Om die waar te maken lanceert de stad het Forum duurzame stad. Een platform waar duurzame pioniers uit bedrijven, onderwijs, overheden en…
Lees meer

Europa moet haar water efficiënter gebruiken

— 22 maart: Wereldwaterdag. Terwijl we ons best kunnen voorstellen dat er werelddelen zijn waar de beschikbaarheid van drinkwater een dagelijkse kopzorg is, blijkt uit een recent rapport van het Europees…
Lees meer

Europa bekroont Antwerps natuurgebied

— Proficiat aan natuurgebied De Liereman uit Oud-Turnhout met de ‘Best Life Nature project award’. Met deze prijs wil Europa natuurherstelprojecten in de bloemetjes zetten. De uitreiking zal plaatsvinden…
Lees meer

Groene stroom aangespoeld op strand

— De potvis die is aangespoeld op het strand van Heist is intussen opgeruimd. Van weggooien is echter geen sprake. De walvis die naar schatting 25 ton weegt, bestaat namelijk voor de helft uit vetten. Vet…
Lees meer

Bijen redden is belangrijk werk

— Onder meer De Morgen bericht over de sterfte bij bijen en het oorzakelijk verband met het gebruik van pesticiden. Op Facebook is er een heuse groep om het probleem aan te kaarten. Het lijkt misschien gek…
Lees meer

2011

Hedwigepolder: Europa roept Nederland op het matje

— Nederland moet ernstig werk maken van natuurcompensaties. De Europese Commissie pikt het niet langer dat Nederland de gemaakte afspraken rond het Westerscheldedossier probeert te omzeilen en dreigt nu met…
Lees meer

200 miljoen Europeanen hebben last van lawaaihinder

— Auto’s die minder lawaai maken; dat is de doelstelling van de nieuwe voorstellen die morgen op de tafel van de Europese Commissie liggen. Een goede zaak, want de bestaande Europese geluidsnormen voor…
Lees meer

Europese steden denken na over luchtkwaliteit

— De luchtkwaliteit in een stad zoals Antwerpen bepaalt mee de leef- en levenskwaliteit van die stad. Tot 2 december vindt daarover een interessant milieuforum plaats: het Eurocities Environment Forum. Meer…
Lees meer

“Nederland moet gelijkwaardigheid van alternatieven Hedwigepolder wetenschappelijk hard maken”‏

— Europese Commissie deelt Vlaamse zorgen over Hedwigepolder Volgens de Europese Commissie moet Nederland de alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwigepolder “wetenschappelijk voldoende…
Lees meer

Versterking veiligheidsregels diepzeeboren nodig

— Naar aanleiding van de grote olieramp in de Mexicaanse Golf in de zomer van afgelopen jaar, werd in het Europees parlement op 13 september een aanbeveling aangenomen over olie- en gasboringen op zee. Een…
Lees meer

Openbare aanbestedingen moderniseren

— De milieucommissie van het Europees parlement heeft haar standpunt bepaald ten aanzien van het Groenboek van de Europese Commissie over het moderniseren van openbare aanbestedingen. De milieucommissie…
Lees meer

GGO teelt of niet, lidstaat beslist

— De lidstaten van de Europese Unie kunnen zelf beslissen of ze al dan niet de teelt van genetisch gemodificeerde organismen op hun grondgebied toelaten. Ze kunnen daarbij een lijst van argumenten, waaronder…
Lees meer

2010

Nieuwe richtlijn tegen gevaarlijke stoffen gestemd

— De herziening van een richtlijn die gevaarlijke stoffen uit elektrische en elektronische apparatuur moet weren is goedgekeurd. De sector van de zonnepanelen is hier echter aan ontsnapt en kan nog zeker…
Lees meer

Dan toch verbod op gekloonde dieren in voedselketen

— Hoera, er komt dan toch een verbod op gekloonde dieren in de voedselketen. Dat raakte vandaag bekend. Dat het verbod er komt was lange tijd niet zeker, maar de Europese Commissie ziet nu toch in dat de…
Lees meer

Halfslachtige beslissing Europese commissie over veiligheid diepzeeboringen

— “Over veiligheid valt niet te onderhandelen”, pretendeerde Europees commissaris voor Energie Günther Oettinger gisteren 13 oktober tijdens de voorstelling van zijn plannen om de booractiviteiten…
Lees meer

Steun van Europese Commissie voor veiligere diepzeeboringen

— Günther Oettinger, de eurocommissaris voor Energie, zal woensdag 13 oktober voorstellen om tijdelijk geen nieuwe olieboringen in diepe zee te laten starten. De commissaris zit daarmee op dezelfde lijn…
Lees meer

We mogen de Noordzee niet laten verkwallen

— Er komen steeds minder vissen en meer kwallen voor in onze Noordzee. Dit blijkt uit een rapport dat het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vandaag 12 oktober voorstelt tijdens Eurocean 2010, een tweedaagse…
Lees meer

Eurocean 2010 - de uitdagingen voor onze zeeën

— Op de tweedaagse conferentie 'Eurocean 2010' onderstreepte Kathleen dat Europa de uitdaging moet aangaan om onze zeeën zowel gezond als productief te houden. Het congres stelt de uitdagingen van…
Lees meer

Meer maatregelen nodig om onze biodiversiteit te redden

— Onze waardevolle natuurgebieden gaan steeds meer en vlugger verloren. Met die alarmerende boodschap pakte de website van het NRC Handelsblad gisteren 5 oktober uit. De site baseert zich op een rapport van…
Lees meer

Ook landbouwgelden moeten voor biodiversiteit ingezet worden

— 2010 is het jaar van de biodiversiteit, maar zowel in Europa als in de rest van de wereld is de toestand op dit vlak zorgwekkend. Gisteren, 20 september, werd er tijdens de plenaire zitting van het Europees…
Lees meer

Vandaag in Het Laatste Nieuws:

— Een onderzoek van de Bond Beter Leefmilieu toont aan dat België vanaf 2020 jaarlijks tot 923 miljoen euro kan besparen op gezondheidskosten indien Europa tegen dan zijn uitstoot vermindert met 30%…
Lees meer

Commerciële walvisvangst toch legaliseren is onaanvaardbaar

— Deze week komt in Agadir- Marokko de 62ste jaarlijkse walviscommissie (IWC) samen. Deze commissie telt 88 leden waaronder ook België. Al bijna een kwart eeuw geleden besloot de commissie tot een verbod…
Lees meer

Duurzaam aankoopbeleid van de overheid

— Green Public Procurement (GPP) is een procedure voor overheidsopdrachten die duurzame publieke aankopen aanmoedigt. Op de milieuwebsite van Europa is een training toolkit te vinden die het belang en nut…
Lees meer

1 2 3