Archief

1 2 3

2016

Milieuministers moeten uitleggen waarom verkoop dieselwagens belangrijker is dan volksgezondheid

— Het Europees parlement bereikte nipt geen meerderheid om haar vetorecht te gebruiken tegen de door de lidstaten afgezwakte uitstootnormen voor dieselwagens. Een groot deel van het parlement wilde dat vetorecht…
Lees meer

Dringend nood aan autotest in reële omstandigheden

— Vanavond debatteert het Europees parlement over de invoering van een Real Driving Emission (RDE) test voor auto’s. Die moet er voor zorgen dat de beweringen van autoconstructeurs over de uitstoot van…
Lees meer

2015

Europese onderzoekscommissie naar Volkswagenschandaal komt er

— Het Europees parlement gaat door met het opzetten van een onderzoekscommissie naar het zogenaamde Volkswagenschandaal. Dat is het resultaat van de conferentie van voorzitters die zopas is afgelopen. S&D…
Lees meer

​S&D wil Europese onderzoekscommissie naar Volkswagenschandaal

— De Europese sociaal-democraten (S&D) hebben, op mijn voorstel, beslist een onderzoekscommissie te vragen naar het Volkswagenschandaal. We willen weten waarom de Europese instanties er niet in geslaagd zijn…
Lees meer

Geschokt door koehandel lidstaten over testprocedures auto’s

— Waar het Europees parlement gisteren nog opriep om vanaf 2017 de uitstoot van wagens in reële rijomstandigheden te testen en geen nieuwe achterpoortjes toe te laten, hebben de Europese lidstaten vandaag…
Lees meer

Stap vooruit in verbetering luchtkwaliteit, maar Europese burger kan nog niet opgelucht ademhalen

— Zopas stemde het Europees parlement over een Commisievoorstel om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren door de uitstoot van vervuilende stoffen verder aan banden te leggen. De striktere doelstellingen…
Lees meer

Dieselgate moet keerpunt worden in de strijd tegen vervuilende uitstoot

— De Europese Commissie moet onmiddellijk een Europees onderzoek starten naar het gebruik van frauduleuze technologieën in auto’s. Dat hebben de sociaal-democraten geëist tijdens het plenaire debat over…
Lees meer

Antwerpse luchtkwaliteit in kader van Europese campagne gemeten: rampzalig

— Vanochtend werd in het kader van een Europese actie rond luchtkwaliteit het aantal stofdeeltjes gemeten waarmee Europees parlementslid Kathleen Van Brempt geconfronteerd wordt als ze in Antwerpen haar dochter…
Lees meer

Transparant en onafhankelijk onderzoek naar Volkswagenschandaal is noodzakelijk

— De Europese sociaal-democraten pleiten voor meer transparantie in de uitstoottesten van Volkswagen en andere constructeurs die mogelijk gebruik maken van software om de emissies te manipuleren.   …
Lees meer

2014

Spring mee voor proper water met The Big Jump 2014

— Nog steeds 1 op 10 bedrijven in ons land lozen vervuild water. Onvoorstelbaar. Daarom slaan Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en GoodPlanet Belgium op 13 juli de handen in elkaar voor The Big Jump. Zo onderstrepen…
Lees meer

Umicore investeert in binnenscheepvaart

— Materiaaltechnologiegroep Umicore investeert opnieuw in duurzaam ondernemen. Begin juli stelde het bedrijf in haar Hobokense vestiging een nieuw transportproject voor, waarbij een deel van haar grondstoffen…
Lees meer

Plastic afval krijgt stevige Europese aanpak

— Vandaag, 16 april 2014, keurde het Europees parlement in Straatsburg maatregelen goed die het gebruik van plastic zakjes drastisch moeten verminderen. Zakjes voor éénmalig gebruik moeten op vijf jaar…
Lees meer

Nieuwe Europese MER-regels

— Vanmiddag keurde het Europees parlement in Straatsburg het akkoord met de lidstaten goed over de herziening van de Europese richtlijn in verband met milieu-effectenrapportage (MER-richtlijn). Deze richtlijn…
Lees meer

Parlement stuurt omstreden zadenrichtlijn terug naar af

— Nadat eerder al de milieucommissie en de landbouwcommissie van het Europees parlement dat deden, heeft vandaag de plenaire vergadering de zogenaamde zadenrichtlijn van de Europese Commissie terug naar af…
Lees meer

Stad Genk lanceert bijenplan

— Om de bijenpopulatie op haar grondgebied te beschermen en te doen groeien, heeft de stad Genk een "bijenplan" opgesteld met concrete acties. Zo worden er onder meer "bijenambassadeurs" ingezet en bijkomende…
Lees meer

Steun voor Spaanse windhonden

— Vandaag, 1 februari, is Wereld Galgo Dag. Een ideaal moment om de mishandeling van (Spaanse) windhonden een halt toe te roepen. Ieder jaar worden in Spanje duizende Galgo's gefokt en getraind voor de jacht.
Lees meer

Milieucommissie stuurt Europese zadenrichtlijn terug naar af

— De milieucommissie van het Europees parlement heeft de zogenaamde zadenrichtlijn van de Europese Commissie terug naar af gestuurd. Te veel op maat geschreven van de grote zadenmultinationals en te complex,…
Lees meer

Luchtkwaliteit meten met aardbeien

— De Universiteit Antwerpen is gestart met een project om de luchtkwaliteit in de stad Antwerpen in kaart te brengen. En dat doen ze doormiddel van 1000 aardbeiplantjes en evenveel Antwerpse vrijwilligers.
Lees meer

Strengere aanpak illegale handel in dieren en planten

— Er is meer actie nodig op Europees niveau en bij de lidstaten om illegale handel in planten en dieren een halt toe te roepen. Het gaat daarbij over het beter toepassen van al bestaande regelgeving, het…
Lees meer

Te weinig bijen om gewassen te bevruchten

— Uit onderzoek blijkt dat er in meer dan de helft van de Europese lidstaten te weinig honingbijen zijn om de gewassen te bevruchten. Vooral in Groot-Brittannië blijkt het tekort nijpend te worden. Wetenschappers…
Lees meer

2013

Debat over de zadenverordening zal komend voorjaar losbarsten in Europees parlement

— Op 6 mei presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe verordening over de kweek en het verhandelen van zaaigoed in Europa. Dit voorstel zorgde meteen voor heel wat ongerustheid: hobbytelers…
Lees meer

Europees pakket maatregelen luchtkwaliteit weegt te licht

— Nadat de Europese Commissie en haar milieucommissaris Potocnik het afgelopen jaar hadden uitgeroepen tot 'Het jaar van de lucht' en de Commissaris ambitieuze plannen aankondigde, heeft deze laatste op de…
Lees meer

Europese visserij zet belangrijke duurzame stap vooruit

— Het Europees parlement heeft vandaag het gemeenschappelijk visserijbeleid voor de komende jaren goedgekeurd. Dankzij de inzet van de Europese sociaaldemocraten werd een akkoord bereikt met de Europese lidstaten…
Lees meer

Europese visserij zet belangrijke stap tegen overbevissing

— In aanloop naar de feestdagen start het Wereldnatuurfonds vandaag een campagne die aandacht vraagt voor duurzame visserij: “De week van de duurzame vis”. Net deze week ligt er een belangrijk pakket…
Lees meer

Europa vergroent haar landbouwbeleid niet

— Vandaag viel in Straatsburg het doek over de lange onderhandelingen met betrekking tot het Europees landbouwbeleid voor de komende jaren. Het door de Europese instellingen bereikte akkoord kreeg een fiat…
Lees meer

Brief naar aanleiding van het GGO-protestfeest in Gent

— Wie kritisch staat ten opzichte van genetisch gewijzigde organismen krijgt vaak het verwijt te horen dat hij een technofoob zou zijn, bang voor de maatschappelijke gevolgen van nieuwe technologieën. Dat…
Lees meer

Europees parlement kiest voor meer vis, niet voor meer boten

— Het Europees parlement besliste vandaag over de regels in verband met het beschikbaar stellen van 6,5 miljard euro voor de visserijsector voor de periode 2014-2020. Het Europees Maritiem en Visserijfonds…
Lees meer

BioForum Vlaanderen en middenstandsorganisaties organiseren actie tegen de herziening van de zaadwetgeving

— Zaad is de bron van ons voedsel en bepaalt ook diens kwaliteit. Zaad kent een zeer grote diversiteit voor ontelbare grond- en klimaattypes. Precies die diversiteit is cruciaal in het mogelijk maken van…
Lees meer

No war on air pollution?

— We kunnen er al lang niet meer omheen: Vlaanderen en in het bijzonder ook Antwerpen gaat gebukt onder een slechte luchtkwaliteit. Enkele citaten uit onze binnenlandse pers, alleen al maar van de afgelopen…
Lees meer

Mishandeling van windhonden in Europa stoppen

— Samen met enkele collega-parlementsleden heb ik de schriftelijke verklaring ondertekend die de mishandeling van windhonden in Europa onmiddellijk moet beëindigen. Daarmee steunen we de vele organisaties…
Lees meer

Parlementsleden bekritiseren aanwezigheid pesticidelobby in Europees parlement

— Morgen wordt in het Europees parlement de tweede Europese week van bijen en bestuiving georganiseerd. Een van de organisatoren is het Franse bijendiversiteitsnetwerk (Le Réseau Biodiversité pour les Abeilles),…
Lees meer

Kleinschalige telers zaaigoed vrijgesteld van nieuwe zadenrichtlijn

—  De Europese Commissie heeft vandaag een pakket maatregelen goedgekeurd om de handhaving van de gezondheids- en veiligheidsnormen doorheen de voedselketen te verbeteren. Ondermeer de zogenaamde zadendirectieve,…
Lees meer

Groen licht voor een verbod op neonicotinoïdes

— De kogel is door de kerk, er komt een moratorium op neonicotinoides. Dat hebben de Europese lidstaten vandaag beslist in Brussel.Hoewel er nog steeds geen gekwalificeerde meerderheid werd gevonden, hebben…
Lees meer

Europese zadendirectieve roept vragen op over de macht van multinationals

—  Op sociale netwerksites in heel wat commotie ontstaan over een nieuwe verordening die de Europese Commissie op 6 mei wil voorstellen. Die moet 12 bestaande wetgevingen vervangen door één…
Lees meer

Nieuwe zaaigoedrichtlijn zorgt voor onrust bij hobbykwekers en kleine telers

—  Op sociale netwerksites ontstond de laatste dagen nogal wat onrust over een nieuwe Europese wetgeving met betrekking tot de productie van en handel in zaaigoed. Heel wat mensen vrezen dat zaden van…
Lees meer

Vlaming is milieubewuster geworden

—  De afgelopen tien jaar is 3 op 4 Vlamingen milieubewuster gaan leven. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vlaamse overheid bij duizend Vlamingen. Bovendien zou meer dan de helft behoorlijk op de hoogte…
Lees meer

Curieus lanceert ‘Neuzen in eco-bio’

—  Zondag 28 april stelt Curieus provincie Antwerpen met trots het nieuwste 'Neuzen in eco-bio'-boekje voor, vol duurzame initiatieven in de provincie Antwerpen. Dit 'neuzenboekje' is de eerste spin-off…
Lees meer

Een Noordzee vol plastic

—  Vanavond toont Koppen (één) een reportage over microplastics. Vlaamse wetenschappers hebben 5.000 meter diep in zee plastic ontdekt. Een wetenschappelijke wereldprimeur. Tijdens hun…
Lees meer

Groeten uit Transitië

— Duurzaam leven is niet enkel iets voor mensen met teenslippers en dikke truien. Dat bewijzen vijf jonge dames in hun nieuwste boek 'Groeten uit Transitië'. Met hoofstukken over thema's als vegetarisme,…
Lees meer

Verbod op neonicotinoiden komt dichter bij na nieuw voorstel Europese Commissie

—  De experts van de lidstaten hebben zich vandaag gebogen over het nieuwe voorstel van de Europese Commissie om voor bijen schadelijke pesticiden te verbieden. Dat zegt dat neonicotinoiden verboden…
Lees meer

Experts lidstaten raken het niet eens over moratorium op neonicotinoides

—  De Europese Commissie zag zich vandaag genoodzaakt haar voorstel over een moratorium op de voor bijen schadelijke neonicotinoides aan te passen, nadat bleek dat er bij de lidstaten geen meerderheid…
Lees meer

Ga gratis naar de nieuwe docufilm 'More Than Honey'

— Sinds een dikke tien jaar doet zich over de hele wereld een angstaanjagend fenomeen voor; honderdduizenden kolonies van honingbijen lijken van de aardbodem te verdwijnen. Een virus? De grote hoeveelheden…
Lees meer

Dagen zonder vlees gaat van start

—  Dagen Zonder Vlees is een campagne over de impact van vleesconsumptie op ons milieu . De oprichter Alexia Leysen lanceerde in 2011 voor het eerst de oproep om samen met haar vegetarisch te vasten.
Lees meer

Moratorium van 2 jaar voor voor pesticiden die bijen schaden

—  Europees Commissaris Tonio Borg heeft vandaag bekend gemaakt dat er beperkingen komen voor het gebruik van pesticiden in de landbouw, teneinde de Europese bijenpopulaties te beschermen. Borg stelt…
Lees meer

Europese Commissie plant snel maatregelen tegen risico’s pesticiden voor bijen

—  Volgende week al wil de Europese Commissie bekend maken welke maatregelen ze wil nemen met betrekking tot de risico’s van het gebruik van pesticiden op de bijenpopulaties. De Commissie neemt…
Lees meer

Europees voedselagentschap ontdekt onaanvaardbare risico’s voor bijenpopulaties bij gebruik insecticiden

— Het voedselveiligheidsagentschap van de EU heeft vandaag een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat de meeste gebruikte insecticiden een onaanvaardbaar risico inhouden voor de gezondheid van de bijen. In…
Lees meer

Europeanen vinden dat luchtkwaliteit steeds slechter wordt

— De Europeanen vinden dat het de afgelopen 10 jaar met de luchtkwaliteit van kwaad naar erger gaat. Ze willen een strengere Europese wetgeving, prioriteit voor hernieuwbare energie en zijn bereid de auto…
Lees meer

2013 is het Europees Jaar van de Lucht

— 2013 is door Europees milieucommissaris Potocnik uitgeroepen tot “Jaar van de Lucht”. Een jaar lang gaat bijzondere aandacht naar maatregelen om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren en…
Lees meer

2012

Strengere regels voor dierentransport

— Het Europees parlement vraagt in een resolutie die vanmiddag gestemd werd in Straatsburg aan de Europese Commissie om transporten van levende dieren voor de slacht strenger te regelen. Wij hadden liever…
Lees meer

Minder zwavel uit schoorstenen van schepen

— De regels voor het zwavelgehalte van scheepsdiesel worden verstrengd. Schepen op de Noordzee, het Kanaal en de Oostzee moeten vanaf 2015 schonere brandstof gebruiken: de brandstof mag nog hooguit 0,1 procent…
Lees meer

1 2 3