Archief

1 2

2013

Groen licht voor een verbod op neonicotinoïdes

— De kogel is door de kerk, er komt een moratorium op neonicotinoides. Dat hebben de Europese lidstaten vandaag beslist in Brussel.Hoewel er nog steeds geen gekwalificeerde meerderheid werd gevonden, hebben…
Lees meer

Europese zadendirectieve roept vragen op over de macht van multinationals

—  Op sociale netwerksites in heel wat commotie ontstaan over een nieuwe verordening die de Europese Commissie op 6 mei wil voorstellen. Die moet 12 bestaande wetgevingen vervangen door één…
Lees meer

Nieuwe zaaigoedrichtlijn zorgt voor onrust bij hobbykwekers en kleine telers

—  Op sociale netwerksites ontstond de laatste dagen nogal wat onrust over een nieuwe Europese wetgeving met betrekking tot de productie van en handel in zaaigoed. Heel wat mensen vrezen dat zaden van…
Lees meer

Vlaming is milieubewuster geworden

—  De afgelopen tien jaar is 3 op 4 Vlamingen milieubewuster gaan leven. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vlaamse overheid bij duizend Vlamingen. Bovendien zou meer dan de helft behoorlijk op de hoogte…
Lees meer

Curieus lanceert ‘Neuzen in eco-bio’

—  Zondag 28 april stelt Curieus provincie Antwerpen met trots het nieuwste 'Neuzen in eco-bio'-boekje voor, vol duurzame initiatieven in de provincie Antwerpen. Dit 'neuzenboekje' is de eerste spin-off…
Lees meer

Een Noordzee vol plastic

—  Vanavond toont Koppen (één) een reportage over microplastics. Vlaamse wetenschappers hebben 5.000 meter diep in zee plastic ontdekt. Een wetenschappelijke wereldprimeur. Tijdens hun…
Lees meer

Groeten uit Transitië

— Duurzaam leven is niet enkel iets voor mensen met teenslippers en dikke truien. Dat bewijzen vijf jonge dames in hun nieuwste boek 'Groeten uit Transitië'. Met hoofstukken over thema's als vegetarisme,…
Lees meer

Verbod op neonicotinoiden komt dichter bij na nieuw voorstel Europese Commissie

—  De experts van de lidstaten hebben zich vandaag gebogen over het nieuwe voorstel van de Europese Commissie om voor bijen schadelijke pesticiden te verbieden. Dat zegt dat neonicotinoiden verboden…
Lees meer

Experts lidstaten raken het niet eens over moratorium op neonicotinoides

—  De Europese Commissie zag zich vandaag genoodzaakt haar voorstel over een moratorium op de voor bijen schadelijke neonicotinoides aan te passen, nadat bleek dat er bij de lidstaten geen meerderheid…
Lees meer

Ga gratis naar de nieuwe docufilm 'More Than Honey'

— Sinds een dikke tien jaar doet zich over de hele wereld een angstaanjagend fenomeen voor; honderdduizenden kolonies van honingbijen lijken van de aardbodem te verdwijnen. Een virus? De grote hoeveelheden…
Lees meer

Dagen zonder vlees gaat van start

—  Dagen Zonder Vlees is een campagne over de impact van vleesconsumptie op ons milieu . De oprichter Alexia Leysen lanceerde in 2011 voor het eerst de oproep om samen met haar vegetarisch te vasten.
Lees meer

Moratorium van 2 jaar voor voor pesticiden die bijen schaden

—  Europees Commissaris Tonio Borg heeft vandaag bekend gemaakt dat er beperkingen komen voor het gebruik van pesticiden in de landbouw, teneinde de Europese bijenpopulaties te beschermen. Borg stelt…
Lees meer

Europese Commissie plant snel maatregelen tegen risico’s pesticiden voor bijen

—  Volgende week al wil de Europese Commissie bekend maken welke maatregelen ze wil nemen met betrekking tot de risico’s van het gebruik van pesticiden op de bijenpopulaties. De Commissie neemt…
Lees meer

Europees voedselagentschap ontdekt onaanvaardbare risico’s voor bijenpopulaties bij gebruik insecticiden

— Het voedselveiligheidsagentschap van de EU heeft vandaag een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat de meeste gebruikte insecticiden een onaanvaardbaar risico inhouden voor de gezondheid van de bijen. In…
Lees meer

Europeanen vinden dat luchtkwaliteit steeds slechter wordt

— De Europeanen vinden dat het de afgelopen 10 jaar met de luchtkwaliteit van kwaad naar erger gaat. Ze willen een strengere Europese wetgeving, prioriteit voor hernieuwbare energie en zijn bereid de auto…
Lees meer

2013 is het Europees Jaar van de Lucht

— 2013 is door Europees milieucommissaris Potocnik uitgeroepen tot “Jaar van de Lucht”. Een jaar lang gaat bijzondere aandacht naar maatregelen om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren en…
Lees meer

2012

Strengere regels voor dierentransport

— Het Europees parlement vraagt in een resolutie die vanmiddag gestemd werd in Straatsburg aan de Europese Commissie om transporten van levende dieren voor de slacht strenger te regelen. Wij hadden liever…
Lees meer

Minder zwavel uit schoorstenen van schepen

— De regels voor het zwavelgehalte van scheepsdiesel worden verstrengd. Schepen op de Noordzee, het Kanaal en de Oostzee moeten vanaf 2015 schonere brandstof gebruiken: de brandstof mag nog hooguit 0,1 procent…
Lees meer

Porsche in Europa...

— Een moment van “ik val uit mijn stoel” deze week in Straatsburg toen bleek dat een voorstel om de Europese geluidsnormen voor het verkeer te herzien, zou zijn geschreven door Porsche. Het…
Lees meer

Antwerpen duurzaamt

— Antwerpen heeft hoge ambities op het vlak van milieu en energie. Om die waar te maken lanceert de stad het Forum duurzame stad. Een platform waar duurzame pioniers uit bedrijven, onderwijs, overheden en…
Lees meer

Europa moet haar water efficiënter gebruiken

— 22 maart: Wereldwaterdag. Terwijl we ons best kunnen voorstellen dat er werelddelen zijn waar de beschikbaarheid van drinkwater een dagelijkse kopzorg is, blijkt uit een recent rapport van het Europees…
Lees meer

Europa bekroont Antwerps natuurgebied

— Proficiat aan natuurgebied De Liereman uit Oud-Turnhout met de ‘Best Life Nature project award’. Met deze prijs wil Europa natuurherstelprojecten in de bloemetjes zetten. De uitreiking zal plaatsvinden…
Lees meer

Groene stroom aangespoeld op strand

— De potvis die is aangespoeld op het strand van Heist is intussen opgeruimd. Van weggooien is echter geen sprake. De walvis die naar schatting 25 ton weegt, bestaat namelijk voor de helft uit vetten. Vet…
Lees meer

Bijen redden is belangrijk werk

— Onder meer De Morgen bericht over de sterfte bij bijen en het oorzakelijk verband met het gebruik van pesticiden. Op Facebook is er een heuse groep om het probleem aan te kaarten. Het lijkt misschien gek…
Lees meer

2011

Hedwigepolder: Europa roept Nederland op het matje

— Nederland moet ernstig werk maken van natuurcompensaties. De Europese Commissie pikt het niet langer dat Nederland de gemaakte afspraken rond het Westerscheldedossier probeert te omzeilen en dreigt nu met…
Lees meer

200 miljoen Europeanen hebben last van lawaaihinder

— Auto’s die minder lawaai maken; dat is de doelstelling van de nieuwe voorstellen die morgen op de tafel van de Europese Commissie liggen. Een goede zaak, want de bestaande Europese geluidsnormen voor…
Lees meer

Europese steden denken na over luchtkwaliteit

— De luchtkwaliteit in een stad zoals Antwerpen bepaalt mee de leef- en levenskwaliteit van die stad. Tot 2 december vindt daarover een interessant milieuforum plaats: het Eurocities Environment Forum. Meer…
Lees meer

“Nederland moet gelijkwaardigheid van alternatieven Hedwigepolder wetenschappelijk hard maken”‏

— Europese Commissie deelt Vlaamse zorgen over Hedwigepolder Volgens de Europese Commissie moet Nederland de alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwigepolder “wetenschappelijk voldoende…
Lees meer

Versterking veiligheidsregels diepzeeboren nodig

— Naar aanleiding van de grote olieramp in de Mexicaanse Golf in de zomer van afgelopen jaar, werd in het Europees parlement op 13 september een aanbeveling aangenomen over olie- en gasboringen op zee. Een…
Lees meer

Openbare aanbestedingen moderniseren

— De milieucommissie van het Europees parlement heeft haar standpunt bepaald ten aanzien van het Groenboek van de Europese Commissie over het moderniseren van openbare aanbestedingen. De milieucommissie…
Lees meer

GGO teelt of niet, lidstaat beslist

— De lidstaten van de Europese Unie kunnen zelf beslissen of ze al dan niet de teelt van genetisch gemodificeerde organismen op hun grondgebied toelaten. Ze kunnen daarbij een lijst van argumenten, waaronder…
Lees meer

2010

Nieuwe richtlijn tegen gevaarlijke stoffen gestemd

— De herziening van een richtlijn die gevaarlijke stoffen uit elektrische en elektronische apparatuur moet weren is goedgekeurd. De sector van de zonnepanelen is hier echter aan ontsnapt en kan nog zeker…
Lees meer

Dan toch verbod op gekloonde dieren in voedselketen

— Hoera, er komt dan toch een verbod op gekloonde dieren in de voedselketen. Dat raakte vandaag bekend. Dat het verbod er komt was lange tijd niet zeker, maar de Europese Commissie ziet nu toch in dat de…
Lees meer

Halfslachtige beslissing Europese commissie over veiligheid diepzeeboringen

— “Over veiligheid valt niet te onderhandelen”, pretendeerde Europees commissaris voor Energie Günther Oettinger gisteren 13 oktober tijdens de voorstelling van zijn plannen om de booractiviteiten…
Lees meer

Steun van Europese Commissie voor veiligere diepzeeboringen

— Günther Oettinger, de eurocommissaris voor Energie, zal woensdag 13 oktober voorstellen om tijdelijk geen nieuwe olieboringen in diepe zee te laten starten. De commissaris zit daarmee op dezelfde lijn…
Lees meer

We mogen de Noordzee niet laten verkwallen

— Er komen steeds minder vissen en meer kwallen voor in onze Noordzee. Dit blijkt uit een rapport dat het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vandaag 12 oktober voorstelt tijdens Eurocean 2010, een tweedaagse…
Lees meer

Eurocean 2010 - de uitdagingen voor onze zeeën

— Op de tweedaagse conferentie 'Eurocean 2010' onderstreepte Kathleen dat Europa de uitdaging moet aangaan om onze zeeën zowel gezond als productief te houden. Het congres stelt de uitdagingen van…
Lees meer

Meer maatregelen nodig om onze biodiversiteit te redden

— Onze waardevolle natuurgebieden gaan steeds meer en vlugger verloren. Met die alarmerende boodschap pakte de website van het NRC Handelsblad gisteren 5 oktober uit. De site baseert zich op een rapport van…
Lees meer

Ook landbouwgelden moeten voor biodiversiteit ingezet worden

— 2010 is het jaar van de biodiversiteit, maar zowel in Europa als in de rest van de wereld is de toestand op dit vlak zorgwekkend. Gisteren, 20 september, werd er tijdens de plenaire zitting van het Europees…
Lees meer

Vandaag in Het Laatste Nieuws:

— Een onderzoek van de Bond Beter Leefmilieu toont aan dat België vanaf 2020 jaarlijks tot 923 miljoen euro kan besparen op gezondheidskosten indien Europa tegen dan zijn uitstoot vermindert met 30%…
Lees meer

Commerciële walvisvangst toch legaliseren is onaanvaardbaar

— Deze week komt in Agadir- Marokko de 62ste jaarlijkse walviscommissie (IWC) samen. Deze commissie telt 88 leden waaronder ook België. Al bijna een kwart eeuw geleden besloot de commissie tot een verbod…
Lees meer

Duurzaam aankoopbeleid van de overheid

— Green Public Procurement (GPP) is een procedure voor overheidsopdrachten die duurzame publieke aankopen aanmoedigt. Op de milieuwebsite van Europa is een training toolkit te vinden die het belang en nut…
Lees meer

1 2