Mishandeling van windhonden in Europa stoppen

Samen met enkele collega-parlementsleden heb ik de schriftelijke verklaring ondertekend die de mishandeling van windhonden in Europa onmiddellijk moet beëindigen. Daarmee steunen we de vele organisaties in heel Europa die de windhonden willen redden.

De schriftelijke verklaring (0006/2013), op grond van artikel 123 van het Reglement van het Parlement, stelt volgende zeven punten:

1. Windhonden worden in heel wat landen van de Europese Unie ingezet bij de jacht en tijdens wedstrijden. Wanneer ze volgens hun eigenaars niet langer geschikt zijn voor deze doeleinden, worden ze mishandeld.

2. De mishandeling van windhonden kan verschillende vormen aannemen: sommige worden achtergelaten, andere opgehangen tot de dood volgt.

3. Dit verschijnsel deint verder uit door de gebrekkige controle van de lidstaten op de handel in en de smokkel van windhonden in Europa.

4. In Europa lopen de voorschriften voor het fokken en houden van windhonden sterk uiteen, en de handhaving ervan schiet danig tekort.

5. Windhonden zijn huisdieren en moeten op passende wijze worden beschermd.

6. De Commissie wordt daarom verzocht er alles aan te doen wat in haar vermogen ligt om de correcte toepassing door de lidstaten van de EU-wetgeving op het gebied van dierenwelzijn te waarborgen, en concrete acties aan te bevelen die erop zijn gericht onmiddellijk een einde te maken aan de wreedheden tegen windhonden in Europa.

7. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Commissie.

Meer info op www.greyhoundsrescue.be of op www.greyhoundsinnood.be.