Milieucommissie Europees parlement wil onafhankelijke Europese controle op uitstoot wagens

Volgens de milieucommissie van het Europees parlement moet de uitstoot van wagens in de Unie gecontroleerd worden door een onafhankelijk Europees agentschap. Een goede zaak want die controles gebeuren nu door de lidstaten en stellen nauwelijks iets voor. De lidstaten hebben immers de neiging hun eigen auto-industrie te beschermen.

De milieucommissie van het Europees parlement heeft vanochtend met grote meerderheid een opinie goedgekeurd waarin het pleit voor een onafhankelijk Europees controle-agentschap, het European Vehicle Surveillance Agency (EVSA), dat zelf voertuigen kan testen en de nationale toezichthouders streng kan controleren. De typegoedkeuring van wagens én het markttoezicht blijft in handen van de lidstaten, maar die moeten daarbovenop een extra onafhankelijke controle krijgen. 

De milieucommissie stelt ook voor dat de nationale typegoedkeuringsauthoriteiten elke 3 jaar een onafhankelijke assessment moeten ondergaan. Uit het onderzoek van de Dieselgate-onderzoekscommissie is immers gebleken dat het nationale toezicht weinig voorstelt. Er is eigenlijk nauwelijks controle op de wagens die op onze wegen rijden. In heel Europa is er ook nog nooit één sanctie uitgesproken tegen auto-constructeurs die de regels overtreden hebben. Ook na het dieselgate-schandaal hebben we gezien dat 80 procent van de meest vervuilende dieselwagens gewoon blijven rijden op onze wegen, terwijl ook in dit geval de lidstaten bevoegd zijn om actie te ondernemen.

In het advies van de milieucommissie, dat overgemaakt wordt aan de bevoegde commissie Interne Markt, wordt het toezicht op auto’s nog verstrengd. Zo vindt de milieucommissie dat constructeurs voorafgaand aan de typegoedkeuring alle technische informatie moeten bekend maken, ook het gebruik van defeat strategieën of van software in de wagens die de motor controleren. De milieucommissie vindt ook dat er in de toekomst controles op de weg mogelijk moeten zijn met zogenaamde ‘vervuilingscamera’s’ en dat er willekeurige controles op alle types voertuigen moeten uitgevoerd worden. De milieucommissie baseert zich voor haar advies op de bevindingen van de Dieselgate onderzoekscommissie.

Maar gelekte documenten die donderdag op de tafel van de transportministers van de lidstaten zullen liggen, tonen aan dat de lidstaten geen zin hebben in onafhankelijke controles. Wij willen een onafhankelijk controle-agentschap, de commissie wilde die extra controles op de nationale toezichthouders laten uitvoeren via haar eigen Joint Research Centre. Maar zelfs daarvan willen de lidstaten niets weten. Zij verwerpen elke extra controle op hun eigen falende toezichthouders. Het enige wat de lidstaten willen, is dat de Commissie ‘informatie-uitwisseling’ tussen de lidstaten coördineert. Het is ook duidelijk waarom. Vooral lidstaten met een eigen auto-industrie verzetten zich tegen extra controles. Dat betekent dat ze zich soepel willen blijven opstellen ten opzichte van hun auto-industrie. Dat daardoor de gezondheid van hun bevolking ernstig geschaad wordt, is blijkbaar geen enkel probleem. Het is hallucinant dat de lidstaten na Dieselgate de kop in het zand blijven steken.