Lood moet in Europa worden verbannen uit pvc

Tijdens haar plenaire zitting in Straatsburg verwierp het Europees Parlement een voorstel van de Europese commissie om de recyclage van met lood vervuild pvc toe te staan. "Lood is ontzettend vervuilend en vormt een gevaar voor de gezondheid van onze burgers en onze toekomstige generaties," zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. "Het is hoog tijd dat we lood voor eens en altijd uit de productiecyclus van pvc halen."

De discussie over het gebruik van lood in pvc gaat al een tijdje mee. Al sinds 2004 wordt geprobeerd om het gebruik van lood in pvc uit te faseren. "Er is te lang genoegen genomen met vrijwillige engagementen om te stoppen met het gebruik van lood als pvc-stabilisator," zegt Van Brempt. "Maar liefst 90% van de looduitstoot in Europa het gevolg van vervuild pvc. Terwijl iedereen weet dat lood een bijzonder vervuilende en gevaarlijke stof is, voor zowel mens als milieu." 

In het nieuwe voorstel van de Commissie werd het gebruik van lood als stabilisator in nieuw geproduceerd pvc volledig verboden, al werd er een uitzondering voor de recyclage van met lood vervuild pvc voorzien. Gerecycleerd hard pvc mocht volgens het voorstel nog maximum 2 procent lood bevatten, bij flexibel pvc was dat nog maximum 1 procent. "Dat voorstel werd gelukkig weggestemd door het Europees Parlement." 

"Het gebruik van een dergelijk vervuilende stof als lood in een materiaal dat we dagdagelijks in onze omgeving kunnen vinden, is onaanvaardbaar," zegt Van Brempt. "Bovendien past dit niet in het voornemen van de Europese Unie om werk te maken van een propere circulaire economie. Het is onaanvaardbaar dat er nog decennia lang met lood vervuild pvc in de productieketen aanwezig zou blijven." 

Het is nu aan de Europese Commissie om met een nieuw voorstel te komen dat de aanwezigheid van lood in de productie of recyclage van pvc volledig bant.