Licentieverlenging glyfosaat is onaanvaardbaar

De Europese sociaaldemocraten zijn geschokt dat de Europese Commissie aan de lidstaten voorstelt om de licentie voor het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat met 10 jaar te verlengen. Vooral omdat er een totaal gebrek is aan transparantie in de erkenningsprocedure, waarbij gebruik werd gemaakt van ongepubliceerd wetenschappelijk onderzoek dat door de industrie zelf werd aangeleverd of gesponsord. Volgens de sociaal-democraten moet desnoods een onderzoeks- of speciale commissie de zaak tot op het bot onderzoeken.

Europa moet in dergelijke dossiers, waarbij er sprake is van tegenstrijdige wetenschappelijke onderzoeken, gemanipuleerde studies en weinig transparante erkenningsprocedures het voorzorgprincipe voorrang geven. Er zijn vandaag volstrekt geen garanties dat glyfosaat onschadelijk is voor de mens. Uit de zogenaamde Monsanto Papers is bovendien gebleken dat het bedrijf wetenschappelijke studies manipuleerde en op de hoogte was van de genotoxische eigenschappen van glyfosaat. Bovendien beoordeelde het kankeronderzoekscentrum van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’.

De Commissie houdt evenmin rekening met de 750.000 Europese burgers die het Europees burgerinitiatief om glyfosaat definitief te verbieden, hebben ondertekend. Het Europees burgerinitiatief is er net gekomen om het vertrouwen van de burger in de Europese instellingen te herstellen door hen de kans te geven belangrijke thema’s waar burgers zich bij betrokken voelen onder de aandacht van de Commissie te brengen. De Commissie geeft de Europese burger nu het signaal dat zij er helemaal niet toe doen. Ze lacht burgers in hun gezicht uit.

Beslissingen over potentieel gevaarlijke bestrijdingsmiddelen moeten voor ons gebaseerd zijn op geloofwaardig, publiek toegankelijke én onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Dat is bij de licentieverlenging voor glyfosaat niet het geval. Om die reden kunnen we niet aanvaarden dat glyfosaat vrij kan verkocht worden op de Europese markt. In eerste instantie zullen we de Commissie bevragen over haar beslissing, in tweede instantie pleiten we voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie of een speciale commissie om dit dossier tot op het bot te onderzoeken. De milieucommissie van het Europees parlement zal alvast op 12 juni een ‘mondelinge vraag’ op de agenda zetten, die gevolgd wordt door een gezamenlijke hoorzitting met de landbouwcommissie van het parlement. Daarop zullen de relevante stakeholders, waaronder Monsanto, uitgenodigd worden.