Kleinschalige telers zaaigoed vrijgesteld van nieuwe zadenrichtlijn

 De Europese Commissie heeft vandaag een pakket maatregelen goedgekeurd om de handhaving van de gezondheids- en veiligheidsnormen doorheen de voedselketen te verbeteren. Ondermeer de zogenaamde zadendirectieve, die de productie en verkoop van zaden voor landbouwgewassen regelt en waarover onrust was ontstaan, maakt deel uit van het pakket. Kleine telers en particulieren hoeven zich volgens de Commissie echter geen zorgen te maken. De richtlijnen moeten nog langs het parlement passeren en zullen dus door ons uiteraard grondig onder de loep worden genomen.

De Commissie wil met het pakket maatregelen, dat dat 70 wetgevingen vervangt door 5 nieuwe wetgevingen, het vertrouwen van burgers en handelspartners in de Europese voedselproductie herstellen. Voedselproductie is de tweede grootste sector in Europa die 48 miljoen mensen tewerk stelt en 750 miljard euro waard is. De nieuw voorgestelde regelgeving moet het voor producenten vooral administratief eenvoudiger maken, terwijl op hetzelfde moment de controles op voedselfraude verhoogd worden. 
 
De laatste weken ontstond er bij kleinschalige kwekers van groenten bezorgdheid over de zogenaamde zadenrichtlijn, die onderdeel uitmaakt van dit pakket. Hoewel we de wetteksten nog grondig moeten onderzoeken, liet de Commissie weten dat kleinschalige telers van oude groentevariëteiten niet moeten vrezen dat bijvoorbeeld zadenruil verboden wordt, of dat deze zaden verboden zullen worden. Het is duidelijk dat de Commissie de acties van de laatste weken op het internet heeft gevolgs en er rekening mee heeft gehouden. Wij zullen er alvast voor zorgen dat als het nieuwe pakket in het parlement komt, dat principe verankerd blijft in de wetgeving. Zo valt het gebruik van zaaizaad in privé-tuinen volgens de voorliggende teksten niet onder de EU-wetgeving en kunnen particuliere tuiniers plantaardig materiaal blijven aankopen en zaaizaad in kleine hoeveelheden blijven verkopen. Bovendien zal worden verduidelijkt dat niet-professionele personen zaaizaad met andere particuliere tuiniers kunnen uitwisselen zonder dat ze onder de voorgestelde verordening vallen. Micro-ondernemingen kunnen alle soorten materiaal zonder registratie als 'nichemarktmateriaal' op de markt aanbieden en ze worden verder vrijgesteld van registratiekosten.