Investeren in propere lucht, schonere wagens en betere regels

Maak voor eens en altijd een einde aan het Dieselgate-schandaal. Dat was de boodschap van de sociaaldemocratische S&D-fractie tijdens een debat over de opvolging van Dieselgate. Wij riepen de Europese Commissie en de EU-lidstaten op om de aanbevelingen van de Dieselgate-onderzoekscommissie op te volgen en te implementeren. 

De Europese Commissie moet de aanbevelingen van de EMIS-onderzoekscommissie naar het Dieselgate-schandaal ter harte nemen en omzetten in harde wetgeving. Dat betekent: het schoonmaken van het verleden én het voorbereiden van de toekomst. Tijdens het debat vandaag bleek opnieuw dat de antwoorden die worden geformuleerd door zowel de Commissie, als de Europese lidstaten niet volstaan om in de toekomst met zekerheid te kunnen zeggen: nooit meer Dieselgate. Men onderschat nog steeds de ernst van de situatie. 

Kijk maar naar het terugroepen van de Volkswagen-auto's die uitgerust zijn met sjoemelsoftware. De Commissie had voorzien dat alle wagens tegen het najaar van 2017 zouden zijn teruggeroepen. Dat blijkt nu niet het geval. Nog meer dan 3 miljoen vervuilende wagens rijden nog steeds rond. Bovendien is het terugroepen van wagens met sjoemelsoftware in slechts 4 lidstaten verplicht. 

De 'recall' van de vervuilende wagens moet dus sneller gebeuren en beter gecoördineerd worden door de Commissie en de bevoegde nationale instanties. Dat de terugroepingsprogramma's vandaag vrijwillig zijn, zorgt voor een lappendeken aan nationale maatregelen en biedt weinig zekerheid aan de consument. Europa zou ze verplicht moeten maken en ervoor moeten zorgen dat alle Europeanen gelijk worden behandeld. Bovendien willen we dat EU garant staan voor een correcte compensatie voor consumenten indien de terugroeping negatieve gevolgen zou hebben voor het brandstofverbruik of de duurzaamheid van de wagen. 

Tot slot moet de Europese Commissie inzetten op de toekomst. De beste manier om de toekomst van de autoindustrie in Europa te verzekeren, is door te investeren in propere wagens, betere wetgeving én bescherming van de consument. Die toekomst ligt ondermeer bij de elektrificatie van ons wagenpark. 

Zoals ondermeer oud-Europees commissaris Potocnik tijdens de hoorzittingen van de EMIS-onderzoekscommissie zei: "We have to stop killing our industry with kindness by giving in to the calls for less ambition, more time and loopholes."

Zoals aanbevolen door de EMIS-commissie, moet er werk gemaakt worden van quota voor Zero-Emission Vehicle (ZEV). Zo zorgen we ervoor dat er in 2035 niet langer CO2-uitstotende wagens op onze markt komen.