Geschokt door koehandel lidstaten over testprocedures auto’s

Waar het Europees parlement gisteren nog opriep om vanaf 2017 de uitstoot van wagens in reële rijomstandigheden te testen en geen nieuwe achterpoortjes toe te laten, hebben de Europese lidstaten vandaag precies het tegenovergestelde beslist. Dat toont aan dat de lidstaten geen lessen willen trekken uit het Volkswagenschandaal en volstrekt niet bezorgd zijn om de gezondheid van de Europese burgers.

De testprocedure voor de uitstoot van nieuwe wagens die vandaag door de lidstaten werd bedisseld, ligt mijlenver af van wat het Europees parlement heeft voorgesteld. “Ik ben geschokt door het totale gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de lidstaten. De nieuwe procedure wordt verkocht als een test in reële rijomstandigheden, maar de afwijkingen die de lidstaten toestaan, zijn zo groot van er van reële omstandigheden geen sprake meer is.

De lidstaten stellen voor om in twee stappen te werken. Tussen 2017 en 2020 mogen er afwijkingen goedgekeurd worden van maar liefst 110 procent. Dat is vijf keer meer dan wat het parlement had voorgesteld. Wij wilden enkel een afwijking toestaan die overeen komt met de gekende onnauwkeurigheden van de testprocedures, wat ongeveer 20 procent is. Vanaf 2020 aanvaarden de lidstaten nog afwijkingen tot 50 procent, meer dan het dubbele van wat wij voor 2017 eisten. 

Burgers zijn vandaag verontwaardigd dat de testresultaten voor auto’s eigenlijk niets met de werkelijkheid te maken hebben. De lidstaten zeggen nu vlakaf, dat ze dat in de toekomst ook niet moeten verwachten. Daarmee lachen ze eigenlijk hun eigen bevolking in het gezicht uit. Allicht zullen ze die beslissing nog verkopen als een ‘Europese beslissing’ terwijl het wel degelijk de lidstaten zijn die onder druk van de auto-industrie de burgers van hun eigen landen blijven bedotten. Wij zullen alvast nagaan wat we in het Europees parlement kunnen ondernemen om deze schandelijke houding van de lidstaten aan te kaarten.