Gerecht van Europees Hof van Justitie bevestigt onze kritiek op te hoge uitstoot van wagens

Het Gerecht van het Europees Hof van Justitie heeft vandaag een aantal Europese steden gelijk gegeven in hun klacht tegen de te hoge uitstootnormen voor wagens in de nieuwe Real Driving Emission Test. “In 2016 wilden wij al ons veto gebruiken in het Europees parlement, maar de Europese christendemocraten weigerden daar een meerderheid voor te leveren,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. 
Het verhaal begint in 2016 bij de invoering van een Real Driving Emission test, die de uitstoot van wagens moet meten onder reële rijomstandigheden en niet langer alleen in het laboratorium. Die test moest het gesjoemel door autoconstructeurs zoals in het Dieselgate-schandaal helpen voorkomen. Autoconstructeurs sjoemelden immers niet enkel met de software in wagens, ze lieten wagens ook testen in onrealistische omstandigheden zodat ze op papier veel minder uitstootten dan op de weg. “Een Real Driving Emission test moest ook dat geknoei tot het verleden laten behoren,” zegt Van Brempt. 

De nieuwe test werd goedgekeurd maar de lidstaten voerden meteen een zeer ruime afwijkingsmarge in op de maximaal toegelaten uitstoot van stikstofoxide (NOx). “De lidstaten beslisten dat de afwijkingsnormen voor Euro 6 wagens zo hoog mogen liggen dat auto’s nog meer dan dubbel zoveel kunnen uitstoten dan de wettelijk toegelaten norm. Die norm werd al in 2007 vast gelegd op 80 milligram stikstofoxide per kilometer. Met de goedgekeurde afwijkingsnorm werd nog een uitstoot tot 168 mg NOx per kilometer toegestaan. Wij hebben in februari 2016 voorgesteld om het parlement een veto te laten uitspreken tegen die beslissing van de lidstaten,” zegt Van Brempt. “Maar de Europese christendemocraten, waaronder ook de Vlaamse CD&V-delegatie, wilden onder druk van de lidstaten en de autolobby zo’n veto niet steunen, zodat er geen meerderheid kon gevonden worden.”

De Europese sociaal-democraten kregen echter wél steun van drie progressieve stadsbesturen, die van Parijs, Brussel en Madrid, die een procedure aanspanden tegen de Europese uitzonderingsmaatregel. “Ik ben zeer blij dat het Gerecht van het Europees Hof van Justitie de steden nu gelijk heeft gegeven,” zegt Van Brempt. “Volgens het Gerecht kan zo’n ruime afwijking van de wettelijke norm niet en daarom heeft het Hof dat onderdeel van de nieuwe RDE-regeling geschrapt. Dat is uiteraard een grote overwinning voor de inwoners van de betrokken steden. Ik heb trouwens ook in de Antwerpse gemeenteraad gevraagd of Antwerpen zich wilde aansluiten bij de klacht van de drie steden, maar daar was het vorige stadsbestuur niet in geïnteresseerd.”

“Het is helaas te laat om het kwaad dat al geschied is door die afwijking toe te laten, weer recht te zetten,” zegt Van Brempt. “Toch is de beslissing van het Hof belangrijk omdat ze zowel de Commissie als de lidstaten op hun verantwoordelijkheid wijst. Niet de belangen van de auto-industrie, maar de gezondheid van Europese burgers moeten voorrang krijgen. Lidstaten en Commissie doen er goed aan daar in de toekomst rekening mee te houden.”