Geen verlenging licentie glyfosaat dankzij druk uit Europees parlement

Hoewel het er aanvankelijk naar uit zag dat de Europese Unie het gebruik van glyfosaat voor nog eens 15 jaar zou goedkeuren, werd er in het technisch comité waarin zowel de Europese Commissie als vertegenwoordigers van de lidstaten zetelen, besloten de beslissing uit te stellen. Normaal zou het technisch comité morgen de knoop doorhakken, maar dat zal dus niet gebeuren. Wij zijn blij dat de beslissing werd uitgesteld, zoals onze fractie vorige week in een brief ook had gevraagd. Langzaam groeit ook bij de lidstaten het besef dat het voorzorgsprincipe moet gehanteerd worden en dat een mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger daarom geen goedkeuring kan krijgen.

Onze sociaal-democratische fractie heeft in het parlement het verzet tegen glyfosaat geleid, samen met enkele andere progressieve fracties. In de brief van 3 maart aan de Commissie hebben we er op aan gedrongen geen beslissing te nemen alvorens het parlement zich heeft uitgesproken. De druk die we vanuit het parlement hebben gezet, lijkt effect te hebben gehad. Een aantal lidstaten - waaronder helaas niet België- verzet zich tegen een verlenging van de licentie van glyfosaat, met als gevolg dat een beslissing werd uitgesteld. We hebben weliswaar een veldslag gewonnen, maar de strijd is nog niet gestreden. Het technisch comité komt opnieuw samen in mei. Het komt er dus op aan waakzaam te blijven en de Commissie en de lidstaten er van te overtuigen dat het voorzorgsprincipe voorrang heeft op de belangen van de industrie.