Europese sociaal-democraten vragen onderzoekscommissie naar Monsanto

De Europese sociaal-democraten vragen de oprichting van een onderzoekscommissie naar het vervalsen van onderzoeksresultaten door chemiereus Monsanto. Het is nu duidelijk dat Monsanto wetenschappelijk onderzoek naar ondermeer glyfosaat vervalst en gemanipuleerd heeft en daarmee de volksgezondheid ernstig in gevaar heeft gebracht.

Het nieuws over het gemanipuleerde onderzoek van Monsanto over Roundup, heeft alles van wat we met Dieselgate hebben meegemaakt. Multinationals sjoemelen en manipuleren ten koste van de gezondheid van de bevolking met winstbejag als enige doelstelling én overheidsregulatoren doen onvoldoende om dit soort manipulatie te kunnen ontmaskeren.

De Europese sociaal-democraten hebben daarom vorige vrijdag aangekondigd dat ze in de commissie Landbouw van volgende week de oprichting van een onderzoekscommissie willen aankaarten. Toen op 13 maart in de Verenigde Staten de zogenaamde Monsanto-papers aan het licht kwamen, werd op initiatief van de sociaal-democratische fractie een brief gestuurd naar Jean-Claude Juncker, mede ondertekend door 29 Europese parlementsleden, met de vraag om Glyfosaat te verbieden in de hele Unie. Ook stellen we de oprichting van een onderzoekscommissie voor, die moet nagaan welke rol privaat gefinancierd onderzoek speelt bij de toelating van bestrijdingsmiddelen op de Europese markt.

Het is zorgwekkend dat overheidsregulatoren zich voor het toekennen over verlengen van licenties van bestrijdingsmiddelen baseren op door de industrie gesponsord onderzoek. Zo vond het Europese Voedselagentschap dat er geen reden was om aan te nemen dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie dat eerder wel had gesteld. Maar het Europese voedselagentschap wil niet bekend maken op welke studies haar oordeel is gebaseerd. Op die moment onderzoekt het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) de impact van glyfosaat met het oog op een eventuele verlenging of beëindiging van de licentie voor glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen. Het risk assessment committee van het ECHA heeft inmiddels laten weten dat het bestaande wetenschappelijk onderzoek niet kan bevestigen dat glyfosaat kankerverwekkend is. Maar wat is dat bestaande wetenschappelijk onderzoek waard, als het vervalst werd?

In het geval van herbiciden en pesticiden zou het toelatingsbeleid gebaseerd moeten zijn op onderzoek dat besteld werd door de overheid en niet op onderzoek dat privaat gefinancierd werd. Ook zou de gezondheids- en milieuschade van dergelijke bestrijdingsmiddelen onder der aansprakelijkheidsrichtlijn moeten vallen. De Unie zou nu ook bindende doelstellingen moeten vastleggen voor de afbouw van het gebruik van schadelijke gewasbeschermers.

De licentieverlenging voor glyfosaathoudende producten werd door de Europese Commissie uitzonderlijk met een beperkte termijn verlengd, nadat de lidstaten het niet eens raakten over een gewone verlenging. Ondertussen zou het oordeel van het Europees agentschap voor chemische stoffen afgewacht worden. Dat definitieve rapport wordt uiterlijk eind 2017 verwacht.

Ondertussen is Greenpeace een Europees burgerinitiatief gestart met het oog op een verbod van glyfosaat. Inmiddels hebben een half miljoen Europeanen het burgerinitiatief al getekend.