Europese Commissie zet Europa op weg naar een koolstofneutrale toekomst

Klimaatcommissaris Miguel Cañete lichtte op Twitter zopas een tip van sluier over de nieuwe klimaatstrategie die morgen bekend wordt gemaakt. “Europa kiest voor klimaatneutraliteit, wat betekent dat de EU de piste van netto zero-uitstoot heeft gekozen,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. Dat houdt in dat tegen 2050 Europa netto geen broeikasgassen meer mag uitstoten; netto wil zeggen dat wat er nog in de atmosfeer wordt uitgestoten, ook uit de atmosfeer wordt gehaald en bijvoorbeeld opgeslagen wordt. Daarmee volgt de Commissie wat het parlement heeft gevraagd. Wij zijn dan ook erg tevreden met die keuze van de Commissie.”

De nieuwe strategie is een update van de Energie routekaart (“Energy Roadmap 2050”) die in 2011 werd opgemaakt en waarin de Commissie zich engageerde om de broeikasgasuitstoot tegen 2050 met 80 tot 95% terug te dringen ten opzichte van de uitstoot in 1990. De routekaart uit 2011 is echter achterhaald omdat ze zich nog baseerde op een opwarming van de aarde met 2°C. Het Klimaatakkoord van Parijs spreekt over een beperking van de  opwarming tot flink onder de 2°C en wil zelfs een opwarming tot 1,5°C nastreven. “Dat kan volgens het intergouvernementeel klimaatpanel van de VN (IPCC) enkel als er tegen 2050 wereldwijd geen netto-uitstoot meer is,” zegt Van Brempt. “Wordt tegen 2050 de kraan niet volledig dichtgedraaid met een netto nul-uitstoot, dan zal zelfs met een lagere uitstoot de opwarming zich toch doorzetten.”

De Commissie kan volgende maand met opgeheven hoofd naar de Klimaatconferentie COP24 in het Poolse Katowice vertrekken. “Het is nu belangrijk dat de lidstaten die lange-termijn strategie zullen steunen. Met een lange termijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa verzekeren we onze toekomst op een leefbare planeet. Maar het betekent ook een belangrijke ommezwaai, niet enkel in onze economie, maar ook in de levens van heel wat mensen. Daarom is het van het allergrootste belang dat de Europese burgers betrokken worden bij die transitie en dat ze de garantie krijgen dat het om een ‘just transition’ zal gaan, een rechtvaardige transitie. Door enkel de economie te vergroenen zullen we er niet geraken. Burgers moeten weten dat dat ook in hun voordeel zal zijn, dat werknemers uit de koolstofintensieve industrieën niet aan hun lot worden overgelaten en dat tegelijk energie-armoede wordt uitgeroeid. Alleen dan zal het draagvlak groeien om klimaatneutraliteit te bereiken in 2050.