Europees voedselagentschap ontdekt onaanvaardbare risico’s voor bijenpopulaties bij gebruik insecticiden

Het voedselveiligheidsagentschap van de EU heeft vandaag een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat de meeste gebruikte insecticiden een onaanvaardbaar risico inhouden voor de gezondheid van de bijen. In februari nog stelde ik een parlementaire vraag over de massale bijensterfte en het eventuele verband met het gebruik van insecticiden. De Commissie antwoordde dat het de resultaten van verschillende Europese onderzoeken afwachtte. Ik hoop nu dat zowel de Commissie, als de bevoegde instanties in de lidstaten, waaronder ons land, de gepaste conclusies trekken uit het onderzoek.

De neonicotinoide-insecticides waarvan sprake, zitten ondermeer in het veelgebruikte imidacloporide, een product dat door Bayer wordt geproduceerd. Het product lag al langer onder vuur, maar bij gebrek aan sterk wetenschappelijk bewijs werden de verbanden tussen bijensterfte en insecticiden steeds geminimaliseerd, ook door specialisten in ons land. Het Europese Voedselveiligheidsagentschap EFSA besluit nu in haar rapport, dat tot stand kwam in samenwerking met experts uit heel Europa en meer dan 300 studies over bijensterfte onder de loep nam, dat imidacloporide enkel aanvaardbaar is als het gebruikt wordt op planten die minder aantrekkelijk zijn voor bijen. Het product houdt echter een “hoog risico in, of een hoog risico kon niet uitgesloten worden, in relatie tot sommige aspecten van het risico-assessment voor honingbijen,” schrijft het agentschap, dat verder stelt dat “de huidige regelgeving belangrijke zwaktes vertoont”. Volgens het agentschap missen de risico-assessments ook belangrijke gegevens, die het mogelijk moeten maken de precieze risico’s van neonicotinoïden in te schatten. 
 
Het onderzoek van het voedselveiligheidsagentschap toont duidelijk aan dat de bestaande regelgeving onvoldoende is om de bijenpopulaties te beschermen. De rol die bijen spelen in onze voedselproductie is indrukwekkend. De economische waarde van natuurlijke bestuivers, hoofdzakelijk honingbijen, werd in 2005 wereldwijd geschat op 153 miljard euro. Daarbovenop zou een verdwijning van de honingbij zich vertalen in een extra verlies van 190 tot 310 miljard euro aan consumptie. Het is daarom nodig dat zowel de Europese Commissie als de bevoegde instanties in de lidstaten meteen conclusies trekken uit het onderzoek van het EFSA. Ik heb daarom aan de Commissie gevraagd welke maatregelen ze zal nemen, nu ze de resultaten van het onderzoek kent. Enkele lidstaten hebben inmiddels al bepaalde neonicotinoides verboden, waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië en Slovenië.
 

 Het wetenschappelijk rapport van het Europees voedselagentschap vind je hier