Europees Parlement stemt over zuinigere en klimaatvriendelijkere wagens

Vanavond stemt de milieucommissie van het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Commissie tot verstrenging van de CO2-uitstootnormen voor nieuwe wagens. 

Met haar voorstel wil de Commissie de uitstoot van broeikasgassen door het autoverkeer aan banden leggen en de innovatie in de Europese automobielindustrie aanzwengelen. Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie kreeg heel wat tegenwind omdat het onvoldoende oplevert om het klimaatakkoord van Parijs te respecteren. Vandaar de unieke kans voor het Europees Parlement om het voorstel aan te scherpen. Alleen, de Europese Volkspartij (EPP) waartoe ook de CD&V behoort en de Conservatieve fractie (ECR) met N-VA in haar rangen, hebben een gezamenlijk amendement op tafel gelegd om het Commissievoorstel nog verder af te zwakken.   Het voorstel van de Commissie voorziet in een vermindering van de CO2-uitstoot met -15% voor wagens die vanaf 2025 op de markt komen en -30% voor wagens vanaf 2030. Het voorstel bevat ook een streefdoel voor zogenaamde nul- en lage uitstootwagens (ZLEVs). Die moeten tegen 2025 15 % van de vloot uitmaken en tegen 2030 30 %.   

Samen met de groenen en de liberalen hebben de sociaal-democraten amendementen ingediend om het voorstel aan te scherpen. Wij willen de tussentijdse doelstelling aanscherpen tot -20% tegen 2025 en -45% tegen 2030. De streefdoelen voor ZLEVs worden opgetrokken tot minstens 20% in 2025 en 40% in 2030.  

De christendemocratische en conservatieve fracties daarentegen hebben gezamenlijk amendementen neergelegd om het voorstel van de Commissie af te zwakken. Zij willen voor bestelwagens slechts een reductie van -10% tegen 2025 en -20% tegen 2030 opleggen en zwakken ook de streefdoelen voor ZLEVs af.   De uitstootnormen en streefdoelen voor nul- en lage uitstootwagens zijn niet het enige twistpunt. In tegenstelling tot de conservatieven, willen we ook dat er een uitstoottest op de weg wordt ontwikkeld om de uitstoot van nieuwe wagens te controleren. Bovendien willen wij de reële data van het brandstofverbruik van het wagenpark verzamelen om het naleven van de regelgeving door de constructeurs af te dwingen. Uit Dieselgate hebben we geleerd dat we niet enkel mogen kijken naar de uitstoot van wagens in het labo, maar vooral naar de reële uitstoot op de weg. Recent onderzoek van de milieu-ngo Transport & Environment heeft ook uitgewezen dat de Europese consumenten sinds 2000 150 miljard € teveel aan brandstoffen hebben uitgegeven doordat hun wagens veel meer verbruikten op de weg dan op papier.  

In tegenstelling tot wat de conservatieve groepen denken of wat lobby- of koepelorganisaties in de auto-industrie beweren, is de auto-industrie er wel degelijk klaar voor. VW heeft aangekondigd om tegen 2025, minstens een kwart van de nieuw verkochte wagens volledig elektrisch te maken. Volvo stelt dat tegen 2025 de helft van haar wagens zal bestaan uit volledige elektrische wagens, dan wel inplugbare hybrides.   

Vanavond beslissen we over de toekomst van de Europese auto-industrie. Of we ontwikkelen verder een innovatieve industrie in een duurzame toekomst, of we geraken achterop en importeren straks de wagen van de toekomst uit China. De verandering tegen houden en van Europa één groot openlucht oldtimer museum maken is geen optie.