Europees parlement kiest voor meer vis, niet voor meer boten

Het Europees parlement besliste vandaag over de regels in verband met het beschikbaar stellen van 6,5 miljard euro voor de visserijsector voor de periode 2014-2020. Het Europees Maritiem en Visserijfonds  moet de sector helpen om zich aan te passen aan het vernieuwde gezamenlijke visserijbeleid van de Europese Unie. 

Het nieuwe visserijbeleid heeft als belangrijkste doelstelling de overbevissing tegen te gaan, zodat visbestanden zich weer kunnen herstellen. Wanneer er duurzamer gevist wordt, is dat beter voor de omvang en gezondheid van de Europese visbestanden. Dat zal er op zijn beurt dan weer voor zorgen dat de Europese vissers hun job nog lang kunnen uitvoeren.

De visserijcommissie van het parlement koos er in juli voor dat onder meer investeringen in de vernieuwing van de vloot opnieuw mogelijk zouden worden met steun van het fonds. Nochtans werden dergelijke maatregelen tien jaar geleden opgedoekt omdat ze werden beschouwd als ineffectief en er gevreesd werd dat ze overbevissing in de hand zouden werken. Bovendien kwam 90 procent van alle subsidies enkel in Frankrijk, Spanje en Portugal terecht.

De plenaire zitting van het Europees parlement besliste daar vandaag gelukkig anders over: de mogelijkheid om het fonds aan te wenden voor de aankoop van nieuwe boten werd met een grote meerderheid verworpen. Ook werd de uitholling van wat beschouwd wordt als vissersboten voor kleinschalige visserij vermeden. Minder goed nieuws is het feit dat vervanging van motoren op een subsidie kan rekenen. 

Ook zetten de nieuwe regels in op veiligheid en betere werkomstandigheden voor de vissers, op opleidingen en jobdiversificatie voor vissers, op innovatie, op data-inzameling en op aan visserij gerelateerde haveninfrastructuur.

Op een aantal punten na, is de algemene conclusie dat de nieuwe regels een belangrijke stap vooruit betekenen. Er komen immers ook strengere regels en zwaardere straffen voor vissers die zich niet in het nieuwe, meer duurzame visserijbeleid inschakelen.