Een op vier sjoemelwagens rijdt na twee jaar nog steeds op onze wegen

In haar antwoord op een parlementaire vraag bevestigt de Europese Commissie dat er ruim twee jaar na het uitbarsten van het Dieselgateschandaal nog ruim één op vier sjoemelwagens op de Europese wegen rondrijden. Commissie en lidstaten moeten dit probleem veel ernstiger nemen.

Alle auto’s van de Volkswagengroep waarmee gesjoemeld werd, moesten in theorie in het najaar van 2017 teruggeroepen én hersteld zijn. De Commissie erkent nu dat Volkswagen haar afspraken niet is nagekomen en dat meer dan 25 procent van de wagens waarin sjoemelsoftware verwerkt zat nog steeds niet voldoen aan de typegoedkeuring. Nochtans had de bevoegde commissaris, Elzbieta Bienkowska, in een brief van 17 juli aan alle transportministers van de lidstaten, geschreven dat ze van Volkswagen 100 pct terugroeping verwacht in 2017. (“I expect Volkswagen to reach a 100 pct recall rate in all Member States in 2017”).

Bienkowska  riep in juli de lidstaatministers eveneens op om de terugroeping verplicht te maken mocht hun land de 100 procent niet bereikt hebben in 2017. In een groot aantal landen, waaronder België, is zo’n terugroep-programma immers nog vrijwillig. In ons land is bijvoorbeeld 22 procent van de sjoemelvolkswagens nog niet teruggeroepen.

Dat laatste blijkt uit een zeer recente “Stand van zaken van de terugroep-acties met betrekking tot NOx emissies” gepubliceerd op 23 januari. De Volkswagengroep scoort met de terugroep van VW’s in ons land dan nog het best. Andere merken van de groep, zoals Audi, Seat, Skoda en Porche scoren nog slechter in België. Bij Skoda rijden nog 39 procent van de sjoemelwagens rond, bij Porche zelfs zo’n 73 procent.

Ik roep de federale regering dan ook op om de terugroep verplicht te maken. Op de ethiek van Volkswagen moeten we niet echt rekenen. Nu ook duidelijk is geworden dat de groep de impact van uitlaatgassen niet enkel op apen, maar ook op mensen heeft getest in het labo. De lidstaten moeten beseffen dat ook in de echte wereld mensen nog steeds blootgesteld worden aan uitstootniveaus die gewoon illegaal zijn.

We kunnen de deadlines niet blijven uitstellen. In haar brief van 17 juli had commissaris Bienkowska aan de transportministers zelfs geschreven dat auto’s die in 2018 niet in orde zijn met de typegoedkeuring in het kader van de technische controle uit circulatie moeten worden genomen. Het wordt dus de hoogste tijd dat de bevoegde ministers en de nationale typegoedkeuringsinstantie doortastender optreden. Sowieso moeten terugroepprogramma’s in alle lidstaten, ook in België, verplicht worden en moeten alle negatieve effecten van een terugroeping voor rekening van de constructeur zijn.