Duitse autoconstructeurs spanden samen om dieselmotoren vuil te houden

Drie Duitse autoconstructeurs hebben samengespannen om ervoor te zorgen dat dieselmotoren vooral niet schoner zouden worden.  De Europese Commissie is nu een versnelling hoger geschakeld in het onderzoek naar kartelvorming, dat al een tijdje liep. Het is hallucinant dat autobedrijven bespaard hebben op nieuwe technologieën die voor schonere dieselmotoren konden zorgen, en zo met de gezondheid van Europese burgers hebben gespeeld.” De drie bedrijven riskeren een boete die kan oplopen tot 48 miljard euro.

De Dieselgate onderzoekscommissie, die het gesjoemel onderzocht met de software van dieselmotoren, kwam eerder tot de conclusie dat zowel de Europese Commissie als de bevoegde controle-autoriteiten in de lidstaten veel te laks waren geweest bij de controle van dieselwagens. “We zijn er in geslaagd om althans de Europese Commissie wakker te schudden. De feiten waarvan de Duitse autoconstructeurs beschuldigd worden zijn al langer bekend, maar nu heeft de Commissie een nieuwe stap gezet. Ze heeft namelijk een bezwaarschrift gestuurd naar BMW, Daimler en Volkswagen, voor de overtreding van de Europese antitrustregels,” zegt Kathleen Van Brempt. 

“Het is werkelijk hallucinant dat de Duitse autobedrijven doelbewust een schonere dieseltechnologie hebben tegen gehouden en daarmee wetens willens hebben gespeeld met de gezondheid en zelfs de levens van de Europese bevolking. En dat louter uit winstbejag.”

"De Commissie verdenkt er de autoconstructeurs van te hebben samengespannen om gedurende tien jaar, tussen 2004 en 2014 te beknibbelen op de uitgaven naar technologieën die de uitstoot van NOx konden beperken. Zo hebben de bedrijven ondermeer afgesproken om de inhoud van de ad-bluetank klein te houden om voldoende ruimte over te houden voor andere onderdelen, zoals luidsprekers. Milieu werd zo opgeofferd voor snuisterijen. Tussen 2009 en 2014 hebben ze ook getracht om de toepassing van technologieën die ultrafijne deeltjes wegfilteren uit de emissies van benzinemotoren, te omzeilen of uit te stellen. Zoals de Commissie opmerkt, mogen bedrijven samenwerken om de kwaliteit van producten voor de consument te verbeteren, maar het omgekeerde doen, namelijk samenwerken om de kwaliteit slecht te houden, is verboden.”

In het bezwaarschrift beschuldigt de Commissie de drie bedrijven van kartelvorming. De bedrijven hebben nu het recht zich te verdedigen, maar als ze schuldig bevonden worden, riskeren ze een boete die kan oplopen tot 10 procent van de wereldwijde omzet van de betrokken bedrijven. Voor de drie bedrijven samen gaat dat over 48 miljard euro. Het onderzoek naar kartelvorming verhindert niet dat er ook andere, juridische stappen kunnen ondernomen worden tegen de betrokken bedrijven.

“Het is belangrijk om vast te stellen dat in die domeinen waar de Commissie ‘tanden’ heeft gekregen en een handhavingsbeleid kan voeren, zoals in het concurrentiebeleid, er kan opgetreden worden tegen multinationals. Waar het handhavingsbeleid in handen is van de lidstaten, zoals in de naleving van uitstootwetgeving of milieuwetgeving, gebeurt er niets. Het moet duidelijk zijn dat multinationals niet aangepakt kunnen worden door lidstaten, maar dat zoiets enkel op Europees niveau kan.”

“De Europese bevolking heeft het recht te weten wat er nu precies gebeurd is. De betrokken bedrijven moeten zo snel mogelijk klaarheid scheppen,” zegt Van Brempt.