Dringend nood aan autotest in reële omstandigheden

Vanavond debatteert het Europees parlement over de invoering van een Real Driving Emission (RDE) test voor auto’s. Die moet er voor zorgen dat de beweringen van autoconstructeurs over de uitstoot van hun wagens ook met de werkelijkheid overeen komt. Bovendien moet een nieuw op te richten Europese instantie de nationale controle-autoriteiten nauwlettend in de gaten houden.

Dieselgate maakte vorig jaar duidelijk dat autoconstructeurs er alles aan doen om de reële uitstoot van hun auto’s te verbergen en daarvoor bereid zijn om sjoemelsoftware te installeren. Dieselgate heeft het gebrek aan een deftig handhavingsbeleid in Europa bloot gelegd. De sjoemelsoftware moest in de Verenigde Staten ontdekt worden. In heel Europa had geen enkel controlemechanisme dat opgemerkt. Daarom pleiten de sociaal-democraten voor een nieuw op te richten Europees controleorgaan dat de nationale autoriteiten in de gaten houdt. Maar er is een tweede probleem.Niet alleen de wagens met sjoemelsoftware maar ook perfect legale wagens stoten veel meer uit dan de uitstootnorm op papier. Dat komt omdat de tests in labo-omstandigheden gebeuren en op geen enkele wijze de werkelijkheid weergeven. Ook het onderzoek van VRT over de uitstoot van de Opel Zafira toont aan dat een Real Driving Emission test, die de uitstoot in repte omstandigheden meet, dringend nodig is. Zo’n RDE-test werd inderdaad op 28 oktober besproken door het Technisch Comité voor motorvoertuigen en daar ook goedgekeurd. Maar de tolerantiemarges die via die comitologische procedure werden afgesproken zijn zo ruim, dat er opnieuw geen sprake meer is van een test die met de werkelijkheid overeen komt.

Het parlement kan de beslissing van dat comité van technici echter toetsen en desgevallend via een stemming een vetorecht uitspreken. Wij hebben gevraagd om wel te debatteren over de zaak, maar ook om de stemming nog even uit te stellen. Niet iedereen is daar gelukkig mee, maar we willen de Commissie de tijd geven om hun voorstel nog aan te passen zodat de finale afwijkingsmarge die nog wordt toegestaan niet meer bedraagt dan de technische foutenmarge van de meetapparatuur. Als we meteen ons vetorecht gebruiken, stemmen we ook de Real Driving Emission test weg, wat niet de bedoeling is. Want dan wordt het bord helemaal schoon geveegd en moeten we weer van nul vertrekken. De sociaal-democraten hopen nu dat de Commissie werk maakt van zo’n aangescherpt voorstel, zodat er volgende maand al gestemd kan worden over de nieuwe testprocedures voor auto’s.