Archief

1 2 3

2018

Europees parlement richt Monsanto Commissie op

— De plenaire vergadering van het Europees parlement heeft de oprichting van een speciale Monsanto commissie goedgekeurd. Het voorstel kwam er op vraag van de Europese sociaal-democraten, ondermeer van mijn…
Lees meer

Een op vier sjoemelwagens rijdt na twee jaar nog steeds op onze wegen

— In haar antwoord op een parlementaire vraag bevestigt de Europese Commissie dat er ruim twee jaar na het uitbarsten van het Dieselgateschandaal nog ruim één op vier sjoemelwagens op de Europese wegen…
Lees meer

Fractieleiders Europees parlement beslissen morgen over bijzondere commissie glyfosaat

— Morgen buigt de Conference of Presidents (COP), de vergadering van fractievoorzitters van de verschillende partijen in het Europees parlement, zich over een voorstel van de Europese sociaal-democraten om…
Lees meer

Taks op wegwerpplastics zou goede zaak zijn

— De Europese Commissie heeft vandaag haar plastic strategy bekend gemaakt, een actieplan om het gebruik van plastic te beperken en hergebruik en recyclage te verbeteren. Wij steunen het voorstel om eventueel…
Lees meer

Verplicht snelle laadstations voor elektrische wagens in tankstations

— Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) wil dat de EU-lidstaten verplicht worden om in de tankstations langs autosnelwegen snelle laadstations voor elektrische wagens te plaatsen. Ze heeft daarvoor…
Lees meer

2017

Commissie geeft zwak antwoord op Europees Burgerinitiatief over glyfosaat

— In haar reactie op het Europese Burgerinitiatief om glyfosaat in de Unie te verbieden, maakt de Europese Commissie weliswaar een opening voor een verbetering van de wetenschappelijke beoordeling van pesticiden,…
Lees meer

Sociaal-democraten vragen oprichting Speciale Pesticide Commissie in Europees parlement

— De Europese sociaal-democraten willen dat het Europees parlement een Speciale Pesticide Commissie opricht, naar aanleiding van de praktijken van Monsanto die aan het licht kwamen in het proces van de vernieuwing…
Lees meer

Wij willen geen verlenging maar uitfasering van glyfosaat​

— De Europese lidstaten konden géén meerderheid vinden om de licentie van glyfosaat met tien jaar te verlengen. Dat is een belangrijke eerste stap die aantoont dat de druk van het Europees parlement effect…
Lees meer

Europees parlement verwerpt verlenging glyfosaat-licentie van Europese Commissie

— Het Europees parlement heeft het voorstel van de Europese Commissie om glyfosaat een vernieuwde licentie van tien jaar te geven weggestemd. Het parlement bepleit een volledige uitfasering. Dat had wat…
Lees meer

Gesjoemel met dieselwagens kost elk jaar 140 mensenlevens in Belgie, 5000 in Europa

— In heel Europa kunnen er 5000 vroegtijdige overlijdens toegeschreven worden aan de overmatige uitstoot van stikstofoxiden door dieselwagens, voor België gaat het om 140 landgenoten die nog zouden geleefd…
Lees meer

Investeren in propere lucht, schonere wagens en betere regels

— Maak voor eens en altijd een einde aan het Dieselgate-schandaal. Dat was de boodschap van de sociaaldemocratische S&D-fractie tijdens een debat over de opvolging van Dieselgate. Wij riepen de Europese…
Lees meer

Autokeuringscentra kunnen met nieuwe technologie opsporen of roetfilter verwijderd is

— Onderzoek van de VRT redactie toont aan dat het verwijderen van de roetfilter in dieselwagens ook bij ons een courante praktijk is. Dat uitlaatgassen ongefilterd de omgeving ingespuwd worden, is onaanvaardbaar…
Lees meer

Controle van wagens kan nu ook op Europees niveau gebeuren

— Het zullen niet langer alleen de 27 lidstaten zijn die elk apart wagens goedkeuren voor verkoop of die markttoezicht uitvoeren, ook de Europese Commissie zal straks wagens kunnen testen én desgevallend…
Lees meer

Licentieverlenging glyfosaat is onaanvaardbaar

— De Europese sociaaldemocraten zijn geschokt dat de Europese Commissie aan de lidstaten voorstelt om de licentie voor het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat met 10 jaar te verlengen. Vooral omdat er…
Lees meer

Europese sociaal-democraten vragen onderzoekscommissie naar Monsanto

— De Europese sociaal-democraten vragen de oprichting van een onderzoekscommissie naar het vervalsen van onderzoeksresultaten door chemiereus Monsanto. Het is nu duidelijk dat Monsanto wetenschappelijk onderzoek…
Lees meer

Europees parlement stemt voor betere consumentenbescherming en strengere Europese controles op wagens

— Een betere controle op wagens, strengere uitstootnormen en een betere consumentenbescherming: het Europees parlement heeft vandaag lessen getrokken uit het Dieselgate schandaal. De lidstaten moeten nu volgen.
Lees meer

Strenger afvalbeleid op weg naar een circulaire economie

— Tegen 2030 moet 70 procent van ons afval gerecycleerd worden; slechts 5 procent mag nog gestort worden. Dat besliste het Europees parlement in Straatsburg. Ook voedselverspilling wordt voor het eerst…
Lees meer

Onderzoekscommissie Dieselgate tikt Europese Commissie en lidstaten op de vingers en doet aanbevelingen om nieuwe uitstootschandalen te voorkomen

— De Dieselgate onderzoekscommissie heeft in haar laatste zitting haar onderzoeksrapport en een reeks aanbevelingen voor de Europese Commissie en lidstaten goedgekeurd. Volgens de onderzoekscommissie kunnen…
Lees meer

2016

Dieselgate onderzoekscommissie spreekt van wanbeleid bij lidstaten en Europese Commissie

— Mochten de lidstaten en de Europese Commissie hun werk hebben gedaan, dan zou Dieselgate nooit hebben kunnen gebeuren. Dat is zo wat de hoofdconclusie van het ontwerprapport dat de twee co-rapporteurs van…
Lees meer

Dieselgate-commissie sluit net rond sjoemelende auto-constructeurs

— Onder druk van de Dieselgate-onderzoekscommissie heeft de Europese Commissie vandaag beslist ingebrekestellingsprocedures op te starten tegen zeven lidstaten die nagelaten hebben de Europese wetgeving inzake…
Lees meer

Jumbo energiepakket wil Europa voorbereiden op schone energie, maar moet nog ambitieuzer

— De Europese Commissie stelde vandaag een omvangrijk pakket maatregelen voor om de Europese energiemarkt drastisch te veranderen. We zijn blij dat de Commissie tijdig werk maakt van een energiebeleid dat…
Lees meer

Milieucommissie Europees parlement wil onafhankelijke Europese controle op uitstoot wagens

— Volgens de milieucommissie van het Europees parlement moet de uitstoot van wagens in de Unie gecontroleerd worden door een onafhankelijk Europees agentschap. Een goede zaak want die controles gebeuren nu…
Lees meer

Nieuw Europees plafond voor luchtvervuiling redt 200.000 levens

— Jaarlijks sterft bijna een half miljoen Europeanen vroegtijdig als gevolg van slechte luchtkwaliteit. Het Europees parlement keurde vandaag het akkoord goed tussen de Raad en het Parlement over een nieuwe…
Lees meer

Belgen grootste slachtoffer luchtverontreiniging Dieselgate

— Nergens in Europa wordt de bevolking meer bloot gesteld aan de uitstoot van frauduleuze vervuilende dieselwagens dan in België. De Europese lidstaten moeten schoon schip maken met sjoemelwagens. Vier op…
Lees meer

Bieńkowska kondigt ingebrekestellingen tegen lidstaten aan

— Europees commissaris voor industrie Bieńkowska heeft voor de Dieselgate-onderzoekscommissie aangekondigd dat ze een aantal lidstaten in gebreke zal stellen omdat die hebben nagelaten de Europese regelgeving…
Lees meer

Lidstaten moeten krachtig optreden tegen nieuwsoortige sjoemelsoftware

— Morgenvoormiddag buigen de lidstaten zich over de uitstoot van stikstof door dieselwagens en meerbepaald de strategieën van de autoconstructeurs om die uitstoot onder controle te houden. De eerste resultaten…
Lees meer

Commissie gaat niet ver genoeg met beperkingen glyfosaat

— De Europese Commissie heeft het gebruik van glyfosaat voor een beperkte termijn van 18 maanden goedgekeurd. “Maar de beperkingen voor het gebruik van de onkruidverdelger die de Commissie daaraan wil toevoegen,…
Lees meer

Nieuwe soort sjoemelsoftware mogelijk in verschillende automerken

— De Europese commissie start een onderzoek naar een ‘ander soort sjoemelsoftware’, namelijk de uitschakeling van rookgasreiniging bij bepaalde omgevingstemperaturen. Tijdens de hearings in de onderzoekscommissie…
Lees meer

Mensen moeten kunnen vertrouwen in eerlijke tests en rechtvaardige handhaving

— Dat auto’s die nog maar 5000 kilometer gereden hebben op de testbank vier tot vijf keer meer uitstoten dan de norm, is een gigantisch probleem. Het is duidelijk dat de zelfcontrole die autoconstructeurs…
Lees meer

Geen verlenging licentie glyfosaat dankzij druk uit Europees parlement

— Hoewel het er aanvankelijk naar uit zag dat de Europese Unie het gebruik van glyfosaat voor nog eens 15 jaar zou goedkeuren, werd er in het technisch comité waarin zowel de Europese Commissie als vertegenwoordigers…
Lees meer

Sociaal-democraten verzetten zich tegen licentieverlening glyfosaat en willen verbod

— De Europese sociaal-democraten willen een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van glyfosaat met 15 jaar te verlengen, tegen houden. Het is onaanvaardbaar dat deze mogelijk kankerverwekkende…
Lees meer

Van Brempt wordt voorzitter onderzoekscommissie Dieselgate

— Kathleen Van Brempt wordt de nieuwe voorzitter van de ‘Onderzoekscommissie naar de metingen van emissies in de automobielsector’ (EMIS), beter bekend als de onderzoekscommissie Dieselgate.
Lees meer

Milieuministers moeten uitleggen waarom verkoop dieselwagens belangrijker is dan volksgezondheid

— Het Europees parlement bereikte nipt geen meerderheid om haar vetorecht te gebruiken tegen de door de lidstaten afgezwakte uitstootnormen voor dieselwagens. Een groot deel van het parlement wilde dat vetorecht…
Lees meer

Dringend nood aan autotest in reële omstandigheden

— Vanavond debatteert het Europees parlement over de invoering van een Real Driving Emission (RDE) test voor auto’s. Die moet er voor zorgen dat de beweringen van autoconstructeurs over de uitstoot van…
Lees meer

2015

Europese onderzoekscommissie naar Volkswagenschandaal komt er

— Het Europees parlement gaat door met het opzetten van een onderzoekscommissie naar het zogenaamde Volkswagenschandaal. Dat is het resultaat van de conferentie van voorzitters die zopas is afgelopen. S&D…
Lees meer

​S&D wil Europese onderzoekscommissie naar Volkswagenschandaal

— De Europese sociaal-democraten (S&D) hebben, op mijn voorstel, beslist een onderzoekscommissie te vragen naar het Volkswagenschandaal. We willen weten waarom de Europese instanties er niet in geslaagd zijn…
Lees meer

Geschokt door koehandel lidstaten over testprocedures auto’s

— Waar het Europees parlement gisteren nog opriep om vanaf 2017 de uitstoot van wagens in reële rijomstandigheden te testen en geen nieuwe achterpoortjes toe te laten, hebben de Europese lidstaten vandaag…
Lees meer

Stap vooruit in verbetering luchtkwaliteit, maar Europese burger kan nog niet opgelucht ademhalen

— Zopas stemde het Europees parlement over een Commisievoorstel om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren door de uitstoot van vervuilende stoffen verder aan banden te leggen. De striktere doelstellingen…
Lees meer

Dieselgate moet keerpunt worden in de strijd tegen vervuilende uitstoot

— De Europese Commissie moet onmiddellijk een Europees onderzoek starten naar het gebruik van frauduleuze technologieën in auto’s. Dat hebben de sociaal-democraten geëist tijdens het plenaire debat over…
Lees meer

Antwerpse luchtkwaliteit in kader van Europese campagne gemeten: rampzalig

— Vanochtend werd in het kader van een Europese actie rond luchtkwaliteit het aantal stofdeeltjes gemeten waarmee Europees parlementslid Kathleen Van Brempt geconfronteerd wordt als ze in Antwerpen haar dochter…
Lees meer

Transparant en onafhankelijk onderzoek naar Volkswagenschandaal is noodzakelijk

— De Europese sociaal-democraten pleiten voor meer transparantie in de uitstoottesten van Volkswagen en andere constructeurs die mogelijk gebruik maken van software om de emissies te manipuleren.   …
Lees meer

2014

Spring mee voor proper water met The Big Jump 2014

— Nog steeds 1 op 10 bedrijven in ons land lozen vervuild water. Onvoorstelbaar. Daarom slaan Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en GoodPlanet Belgium op 13 juli de handen in elkaar voor The Big Jump. Zo onderstrepen…
Lees meer

Umicore investeert in binnenscheepvaart

— Materiaaltechnologiegroep Umicore investeert opnieuw in duurzaam ondernemen. Begin juli stelde het bedrijf in haar Hobokense vestiging een nieuw transportproject voor, waarbij een deel van haar grondstoffen…
Lees meer

Plastic afval krijgt stevige Europese aanpak

— Vandaag, 16 april 2014, keurde het Europees parlement in Straatsburg maatregelen goed die het gebruik van plastic zakjes drastisch moeten verminderen. Zakjes voor éénmalig gebruik moeten op vijf jaar…
Lees meer

Nieuwe Europese MER-regels

— Vanmiddag keurde het Europees parlement in Straatsburg het akkoord met de lidstaten goed over de herziening van de Europese richtlijn in verband met milieu-effectenrapportage (MER-richtlijn). Deze richtlijn…
Lees meer

Parlement stuurt omstreden zadenrichtlijn terug naar af

— Nadat eerder al de milieucommissie en de landbouwcommissie van het Europees parlement dat deden, heeft vandaag de plenaire vergadering de zogenaamde zadenrichtlijn van de Europese Commissie terug naar af…
Lees meer

Stad Genk lanceert bijenplan

— Om de bijenpopulatie op haar grondgebied te beschermen en te doen groeien, heeft de stad Genk een "bijenplan" opgesteld met concrete acties. Zo worden er onder meer "bijenambassadeurs" ingezet en bijkomende…
Lees meer

Steun voor Spaanse windhonden

— Vandaag, 1 februari, is Wereld Galgo Dag. Een ideaal moment om de mishandeling van (Spaanse) windhonden een halt toe te roepen. Ieder jaar worden in Spanje duizende Galgo's gefokt en getraind voor de jacht.
Lees meer

Milieucommissie stuurt Europese zadenrichtlijn terug naar af

— De milieucommissie van het Europees parlement heeft de zogenaamde zadenrichtlijn van de Europese Commissie terug naar af gestuurd. Te veel op maat geschreven van de grote zadenmultinationals en te complex,…
Lees meer

Luchtkwaliteit meten met aardbeien

— De Universiteit Antwerpen is gestart met een project om de luchtkwaliteit in de stad Antwerpen in kaart te brengen. En dat doen ze doormiddel van 1000 aardbeiplantjes en evenveel Antwerpse vrijwilligers.
Lees meer

1 2 3