Commissie gaat niet ver genoeg met beperkingen glyfosaat

De Europese Commissie heeft het gebruik van glyfosaat voor een beperkte termijn van 18 maanden goedgekeurd. “Maar de beperkingen voor het gebruik van de onkruidverdelger die de Commissie daaraan wil toevoegen, zijn onaanvaardbaar. Zo kan glyfosaat nog steeds gebruikt worden in parken en speeltuinen.

De Europese Commissie kondigde zopas aan dat het gebruik van de omstreden actieve stof glyfosaat in onkruidverdelgers zoals RoundUp tijdelijk verlengd wordt. Die verlenging duurt 12 tot 18 maanden, tot het European Chemical Agency uitspraak heeft gedaan over de mogelijke hormoonverstorende werking van glyfosaat. De Commissie schuift de hete aardappel nu door naar de lidstaten. Die moeten op 6 juni over de verlenging stemmen. Bovendien kunnen de lidstaten de onkruidverdelgers verbieden op eigen bodem.

De Commissie hield echter geen rekening met de strikte beperkingen voor het gebruik van glyfosaat, zoals door het Europees parlement werd voorgesteld. Wij wilden een verbod in het publieke domein, in speeltuinen en parken, voor privé gebruik en voor het gebruik voorafgaand aan de oogst in de landbouw. De Commissie zwakt dat nu af naar ‘het minimaliseren van het gebruik’ op die plekken. Dat is compleet onaanvaardbaar. Het is immers helemaal niet duidelijk wat ‘minimaliseren’ in werkelijkheid betekent. Kinderen in heel Europa blijven dus het risico lopen om in contact te komen met glyfosaat, een stof die door het International Agency for Research on Cancer (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie omschreven werd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ voor de mens. Het is overigens verbazingwekkend dat de Commissie totaal geen rekening houdt met de besluiten van het IARC.

In dit geval moet het voorzorgsprincipe gelden en mogen we geen enkel risico nemen met de gezondheid van Europese burgers. Dat betekent dat strikte beperkingen zo snel mogelijk moeten opgelegd worden.