BioForum Vlaanderen en middenstandsorganisaties organiseren actie tegen de herziening van de zaadwetgeving

Zaad is de bron van ons voedsel en bepaalt ook diens kwaliteit. Zaad kent een zeer grote diversiteit voor ontelbare grond- en klimaattypes. Precies die diversiteit is cruciaal in het mogelijk maken van een duurzame landbouw.

Maar de keuzevrijheid voor zaadgoed komt in het gedrag met de op til zijnde herziening van de Europese wetgeving. Het nieuwe wetsvoorstel dat momenteel voorligt bij de Europese Commissie, voorziet in een verplicht registratiesysteem dat de handel in zaad bemoeilijkt en zo de keuzevrijheid van boeren en burgers sterk inperkt. En een duurzame landbouw in de weg staat.

Daarom komen BioForum Vlaanderen en verschillende middenstandorganisaties in actie met een gefundeerd standpunt over de nieuwe zaadwetgeving. Ze staan niet alleen met hun eisen. Honderden burgers vragen op zondag 13 en 20 oktober aandacht voor zaad door met de hand bakgraan uit te zaaien op vier locaties in Vlaanderen. Daarmee vindt de internationale actie Toekomst Zaaien ook in ons land grond.

"Het voorliggende wetsvoorstel deugt niet," zeggen de actievoerders, "Het stelt dat zaadgoed moet geregistreerd worden om verhandeld te kunnen worden. En dat zaadgoed moet voldoen aan een aantal vereisten (uniformiteit, onderscheidbaarheid en homogeniteit) om geregistreerd te kunnen worden. Daar knelt het schoentje voor de agro-ecologische landbouw: een duurzame landbouw heeft nood aan genetisch divers zaad om op optimale wijze te kunnen inspelen op de specificiteit van elke landbouwgrond en weerstand te bieden aan plagen."