Bieńkowska kondigt ingebrekestellingen tegen lidstaten aan

Europees commissaris voor industrie Bieńkowska heeft voor de Dieselgate-onderzoekscommissie aangekondigd dat ze een aantal lidstaten in gebreke zal stellen omdat die hebben nagelaten de Europese regelgeving over de uitstoot van wagens op hun grondgebied toe te passen. Eindelijk worden de lidstaten voor hun verantwoordelijkheid geplaatst.

De aankondiging van Bieńkowska gebeurde op de vooravond van de stemming in het Europees parlement van het tussentijdse rapport van de onderzoekscommissie EMIS naar het Dieselgate-schandaal. Het rapport roept zowel de Commissie als de lidstaten op loyaal samen te werken zodat de onderzoekscommissie haar werk kan afronden en de noodzakelijke aanbevelingen kan doen. 

Samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten is problematisch. Dat is opnieuw gebleken uit de hoorzitting afgelopen maandagavond met de commissarissen Elżbieta Bieńkowska (industrie) en Karmenu Vella (milieu). Zo is duidelijk geworden dat de terugroepprogramma’s voor de zogenaamde sjoemelwagens in elke lidstaat anders gebeuren en dat er in heel wat gevallen geen enkele verplichting bestaat om die auto’s te laten herstellen, zodat ze voldoen aan de wettelijke normen. Dat betekent dat de sterk vervuilende sjoemelwagens gewoon blijven rondrijden. Dat is zonder meer nalatigheid van de lidstaten die erover moeten waken dat alle wagens op onze wegen aan de wettelijke verplichtingen voldoen. De Europese Commissie heeft dan wel nieuwe wetgeving aangekondigd om in de toekomst geharmoniseerde Europese terugroepprogramma’s mogelijk te maken waaraan deelname verplicht is,  maar zolang deze nieuwe ontwerpverordening voor typegoedkeuring en markttoezicht niet is goedgekeurd blijft het wel aan de lidstaten en aan de lidstaten alleen om actie te ondernemen.

Dieselgate toont aan dat de Commissie en de lidstaten voortdurend de Zwarte Piet naar elkaar toeschuiven. De lidstaten vragen de Commissie naar duidelijke richtsnoeren voor de interpretatie van de wettelijke uitzonderingen op het verbod op sjoemelsoftware, maar die zegt op haar beurt dat ze de noodzakelijke informatie die ze bij de lidstaten heeft opgevraagd niet heeft gekregen. Een hallucinant schouwspel waarvan de Europese burgers het slachtoffer zijn. Het is onaanvaardbaar dat Europese burgers de wet moeten naleven, maar dat autoconstructeurs de dans blijven ontspringen, bij gebrek aan een degelijk handhavingsbeleid bij de lidstaten en het totaal ontbreken van sancties. We moeten daarom evolueren naar een veel doeltreffender, transparante en onafhankelijke homologatie van wagens, met efficiënte controlemechanismen en Europese regels voor een gedegen en gecoördineerd markttoezicht op Europees niveau. We hebben ook nood aan een geharmoniseerd en op Europees niveau gecoördineerd terugroepprogramma om de gezondheid van de Europese burgers te kunnen beschermen.

Ik ben blij dat de Commissie enkele lidstaten in gebreke zal stellen. Volgens de commissaris zal dat in de komende weken gebeuren. We weten nog niet over welke lidstaten het gaat, maar naar verluidt zou alvast Frankrijk in het vizier van de Commissie komen.