Archief

1 2

2017

Europese sociaal-democraten vragen onderzoekscommissie naar Monsanto

— De Europese sociaal-democraten vragen de oprichting van een onderzoekscommissie naar het vervalsen van onderzoeksresultaten door chemiereus Monsanto. Het is nu duidelijk dat Monsanto wetenschappelijk onderzoek…
Lees meer

Europees parlement stemt voor betere consumentenbescherming en strengere Europese controles op wagens

— Een betere controle op wagens, strengere uitstootnormen en een betere consumentenbescherming: het Europees parlement heeft vandaag lessen getrokken uit het Dieselgate schandaal. De lidstaten moeten nu volgen.
Lees meer

Strenger afvalbeleid op weg naar een circulaire economie

— Tegen 2030 moet 70 procent van ons afval gerecycleerd worden; slechts 5 procent mag nog gestort worden. Dat besliste het Europees parlement in Straatsburg. Ook voedselverspilling wordt voor het eerst…
Lees meer

Onderzoekscommissie Dieselgate tikt Europese Commissie en lidstaten op de vingers en doet aanbevelingen om nieuwe uitstootschandalen te voorkomen

— De Dieselgate onderzoekscommissie heeft in haar laatste zitting haar onderzoeksrapport en een reeks aanbevelingen voor de Europese Commissie en lidstaten goedgekeurd. Volgens de onderzoekscommissie kunnen…
Lees meer

2016

Dieselgate onderzoekscommissie spreekt van wanbeleid bij lidstaten en Europese Commissie

— Mochten de lidstaten en de Europese Commissie hun werk hebben gedaan, dan zou Dieselgate nooit hebben kunnen gebeuren. Dat is zo wat de hoofdconclusie van het ontwerprapport dat de twee co-rapporteurs van…
Lees meer

Dieselgate-commissie sluit net rond sjoemelende auto-constructeurs

— Onder druk van de Dieselgate-onderzoekscommissie heeft de Europese Commissie vandaag beslist ingebrekestellingsprocedures op te starten tegen zeven lidstaten die nagelaten hebben de Europese wetgeving inzake…
Lees meer

Jumbo energiepakket wil Europa voorbereiden op schone energie, maar moet nog ambitieuzer

— De Europese Commissie stelde vandaag een omvangrijk pakket maatregelen voor om de Europese energiemarkt drastisch te veranderen. We zijn blij dat de Commissie tijdig werk maakt van een energiebeleid dat…
Lees meer

Milieucommissie Europees parlement wil onafhankelijke Europese controle op uitstoot wagens

— Volgens de milieucommissie van het Europees parlement moet de uitstoot van wagens in de Unie gecontroleerd worden door een onafhankelijk Europees agentschap. Een goede zaak want die controles gebeuren nu…
Lees meer

Nieuw Europees plafond voor luchtvervuiling redt 200.000 levens

— Jaarlijks sterft bijna een half miljoen Europeanen vroegtijdig als gevolg van slechte luchtkwaliteit. Het Europees parlement keurde vandaag het akkoord goed tussen de Raad en het Parlement over een nieuwe…
Lees meer

Belgen grootste slachtoffer luchtverontreiniging Dieselgate

— Nergens in Europa wordt de bevolking meer bloot gesteld aan de uitstoot van frauduleuze vervuilende dieselwagens dan in België. De Europese lidstaten moeten schoon schip maken met sjoemelwagens. Vier op…
Lees meer

Bieńkowska kondigt ingebrekestellingen tegen lidstaten aan

— Europees commissaris voor industrie Bieńkowska heeft voor de Dieselgate-onderzoekscommissie aangekondigd dat ze een aantal lidstaten in gebreke zal stellen omdat die hebben nagelaten de Europese regelgeving…
Lees meer

Lidstaten moeten krachtig optreden tegen nieuwsoortige sjoemelsoftware

— Morgenvoormiddag buigen de lidstaten zich over de uitstoot van stikstof door dieselwagens en meerbepaald de strategieën van de autoconstructeurs om die uitstoot onder controle te houden. De eerste resultaten…
Lees meer

Commissie gaat niet ver genoeg met beperkingen glyfosaat

— De Europese Commissie heeft het gebruik van glyfosaat voor een beperkte termijn van 18 maanden goedgekeurd. “Maar de beperkingen voor het gebruik van de onkruidverdelger die de Commissie daaraan wil toevoegen,…
Lees meer

Nieuwe soort sjoemelsoftware mogelijk in verschillende automerken

— De Europese commissie start een onderzoek naar een ‘ander soort sjoemelsoftware’, namelijk de uitschakeling van rookgasreiniging bij bepaalde omgevingstemperaturen. Tijdens de hearings in de onderzoekscommissie…
Lees meer

Mensen moeten kunnen vertrouwen in eerlijke tests en rechtvaardige handhaving

— Dat auto’s die nog maar 5000 kilometer gereden hebben op de testbank vier tot vijf keer meer uitstoten dan de norm, is een gigantisch probleem. Het is duidelijk dat de zelfcontrole die autoconstructeurs…
Lees meer

Geen verlenging licentie glyfosaat dankzij druk uit Europees parlement

— Hoewel het er aanvankelijk naar uit zag dat de Europese Unie het gebruik van glyfosaat voor nog eens 15 jaar zou goedkeuren, werd er in het technisch comité waarin zowel de Europese Commissie als vertegenwoordigers…
Lees meer

Sociaal-democraten verzetten zich tegen licentieverlening glyfosaat en willen verbod

— De Europese sociaal-democraten willen een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van glyfosaat met 15 jaar te verlengen, tegen houden. Het is onaanvaardbaar dat deze mogelijk kankerverwekkende…
Lees meer

Van Brempt wordt voorzitter onderzoekscommissie Dieselgate

— Kathleen Van Brempt wordt de nieuwe voorzitter van de ‘Onderzoekscommissie naar de metingen van emissies in de automobielsector’ (EMIS), beter bekend als de onderzoekscommissie Dieselgate.
Lees meer

Milieuministers moeten uitleggen waarom verkoop dieselwagens belangrijker is dan volksgezondheid

— Het Europees parlement bereikte nipt geen meerderheid om haar vetorecht te gebruiken tegen de door de lidstaten afgezwakte uitstootnormen voor dieselwagens. Een groot deel van het parlement wilde dat vetorecht…
Lees meer

Dringend nood aan autotest in reële omstandigheden

— Vanavond debatteert het Europees parlement over de invoering van een Real Driving Emission (RDE) test voor auto’s. Die moet er voor zorgen dat de beweringen van autoconstructeurs over de uitstoot van…
Lees meer

2015

Europese onderzoekscommissie naar Volkswagenschandaal komt er

— Het Europees parlement gaat door met het opzetten van een onderzoekscommissie naar het zogenaamde Volkswagenschandaal. Dat is het resultaat van de conferentie van voorzitters die zopas is afgelopen. S&D…
Lees meer

​S&D wil Europese onderzoekscommissie naar Volkswagenschandaal

— De Europese sociaal-democraten (S&D) hebben, op mijn voorstel, beslist een onderzoekscommissie te vragen naar het Volkswagenschandaal. We willen weten waarom de Europese instanties er niet in geslaagd zijn…
Lees meer

Geschokt door koehandel lidstaten over testprocedures auto’s

— Waar het Europees parlement gisteren nog opriep om vanaf 2017 de uitstoot van wagens in reële rijomstandigheden te testen en geen nieuwe achterpoortjes toe te laten, hebben de Europese lidstaten vandaag…
Lees meer

Stap vooruit in verbetering luchtkwaliteit, maar Europese burger kan nog niet opgelucht ademhalen

— Zopas stemde het Europees parlement over een Commisievoorstel om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren door de uitstoot van vervuilende stoffen verder aan banden te leggen. De striktere doelstellingen…
Lees meer

Dieselgate moet keerpunt worden in de strijd tegen vervuilende uitstoot

— De Europese Commissie moet onmiddellijk een Europees onderzoek starten naar het gebruik van frauduleuze technologieën in auto’s. Dat hebben de sociaal-democraten geëist tijdens het plenaire debat over…
Lees meer

Antwerpse luchtkwaliteit in kader van Europese campagne gemeten: rampzalig

— Vanochtend werd in het kader van een Europese actie rond luchtkwaliteit het aantal stofdeeltjes gemeten waarmee Europees parlementslid Kathleen Van Brempt geconfronteerd wordt als ze in Antwerpen haar dochter…
Lees meer

Transparant en onafhankelijk onderzoek naar Volkswagenschandaal is noodzakelijk

— De Europese sociaal-democraten pleiten voor meer transparantie in de uitstoottesten van Volkswagen en andere constructeurs die mogelijk gebruik maken van software om de emissies te manipuleren.   …
Lees meer

2014

Spring mee voor proper water met The Big Jump 2014

— Nog steeds 1 op 10 bedrijven in ons land lozen vervuild water. Onvoorstelbaar. Daarom slaan Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en GoodPlanet Belgium op 13 juli de handen in elkaar voor The Big Jump. Zo onderstrepen…
Lees meer

Umicore investeert in binnenscheepvaart

— Materiaaltechnologiegroep Umicore investeert opnieuw in duurzaam ondernemen. Begin juli stelde het bedrijf in haar Hobokense vestiging een nieuw transportproject voor, waarbij een deel van haar grondstoffen…
Lees meer

Plastic afval krijgt stevige Europese aanpak

— Vandaag, 16 april 2014, keurde het Europees parlement in Straatsburg maatregelen goed die het gebruik van plastic zakjes drastisch moeten verminderen. Zakjes voor éénmalig gebruik moeten op vijf jaar…
Lees meer

Nieuwe Europese MER-regels

— Vanmiddag keurde het Europees parlement in Straatsburg het akkoord met de lidstaten goed over de herziening van de Europese richtlijn in verband met milieu-effectenrapportage (MER-richtlijn). Deze richtlijn…
Lees meer

Parlement stuurt omstreden zadenrichtlijn terug naar af

— Nadat eerder al de milieucommissie en de landbouwcommissie van het Europees parlement dat deden, heeft vandaag de plenaire vergadering de zogenaamde zadenrichtlijn van de Europese Commissie terug naar af…
Lees meer

Stad Genk lanceert bijenplan

— Om de bijenpopulatie op haar grondgebied te beschermen en te doen groeien, heeft de stad Genk een "bijenplan" opgesteld met concrete acties. Zo worden er onder meer "bijenambassadeurs" ingezet en bijkomende…
Lees meer

Steun voor Spaanse windhonden

— Vandaag, 1 februari, is Wereld Galgo Dag. Een ideaal moment om de mishandeling van (Spaanse) windhonden een halt toe te roepen. Ieder jaar worden in Spanje duizende Galgo's gefokt en getraind voor de jacht.
Lees meer

Milieucommissie stuurt Europese zadenrichtlijn terug naar af

— De milieucommissie van het Europees parlement heeft de zogenaamde zadenrichtlijn van de Europese Commissie terug naar af gestuurd. Te veel op maat geschreven van de grote zadenmultinationals en te complex,…
Lees meer

Luchtkwaliteit meten met aardbeien

— De Universiteit Antwerpen is gestart met een project om de luchtkwaliteit in de stad Antwerpen in kaart te brengen. En dat doen ze doormiddel van 1000 aardbeiplantjes en evenveel Antwerpse vrijwilligers.
Lees meer

Strengere aanpak illegale handel in dieren en planten

— Er is meer actie nodig op Europees niveau en bij de lidstaten om illegale handel in planten en dieren een halt toe te roepen. Het gaat daarbij over het beter toepassen van al bestaande regelgeving, het…
Lees meer

Te weinig bijen om gewassen te bevruchten

— Uit onderzoek blijkt dat er in meer dan de helft van de Europese lidstaten te weinig honingbijen zijn om de gewassen te bevruchten. Vooral in Groot-Brittannië blijkt het tekort nijpend te worden. Wetenschappers…
Lees meer

2013

Debat over de zadenverordening zal komend voorjaar losbarsten in Europees parlement

— Op 6 mei presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe verordening over de kweek en het verhandelen van zaaigoed in Europa. Dit voorstel zorgde meteen voor heel wat ongerustheid: hobbytelers…
Lees meer

Europees pakket maatregelen luchtkwaliteit weegt te licht

— Nadat de Europese Commissie en haar milieucommissaris Potocnik het afgelopen jaar hadden uitgeroepen tot 'Het jaar van de lucht' en de Commissaris ambitieuze plannen aankondigde, heeft deze laatste op de…
Lees meer

Europese visserij zet belangrijke duurzame stap vooruit

— Het Europees parlement heeft vandaag het gemeenschappelijk visserijbeleid voor de komende jaren goedgekeurd. Dankzij de inzet van de Europese sociaaldemocraten werd een akkoord bereikt met de Europese lidstaten…
Lees meer

Europese visserij zet belangrijke stap tegen overbevissing

— In aanloop naar de feestdagen start het Wereldnatuurfonds vandaag een campagne die aandacht vraagt voor duurzame visserij: “De week van de duurzame vis”. Net deze week ligt er een belangrijk pakket…
Lees meer

Europa vergroent haar landbouwbeleid niet

— Vandaag viel in Straatsburg het doek over de lange onderhandelingen met betrekking tot het Europees landbouwbeleid voor de komende jaren. Het door de Europese instellingen bereikte akkoord kreeg een fiat…
Lees meer

Brief naar aanleiding van het GGO-protestfeest in Gent

— Wie kritisch staat ten opzichte van genetisch gewijzigde organismen krijgt vaak het verwijt te horen dat hij een technofoob zou zijn, bang voor de maatschappelijke gevolgen van nieuwe technologieën. Dat…
Lees meer

Europees parlement kiest voor meer vis, niet voor meer boten

— Het Europees parlement besliste vandaag over de regels in verband met het beschikbaar stellen van 6,5 miljard euro voor de visserijsector voor de periode 2014-2020. Het Europees Maritiem en Visserijfonds…
Lees meer

BioForum Vlaanderen en middenstandsorganisaties organiseren actie tegen de herziening van de zaadwetgeving

— Zaad is de bron van ons voedsel en bepaalt ook diens kwaliteit. Zaad kent een zeer grote diversiteit voor ontelbare grond- en klimaattypes. Precies die diversiteit is cruciaal in het mogelijk maken van…
Lees meer

No war on air pollution?

— We kunnen er al lang niet meer omheen: Vlaanderen en in het bijzonder ook Antwerpen gaat gebukt onder een slechte luchtkwaliteit. Enkele citaten uit onze binnenlandse pers, alleen al maar van de afgelopen…
Lees meer

Mishandeling van windhonden in Europa stoppen

— Samen met enkele collega-parlementsleden heb ik de schriftelijke verklaring ondertekend die de mishandeling van windhonden in Europa onmiddellijk moet beëindigen. Daarmee steunen we de vele organisaties…
Lees meer

Parlementsleden bekritiseren aanwezigheid pesticidelobby in Europees parlement

— Morgen wordt in het Europees parlement de tweede Europese week van bijen en bestuiving georganiseerd. Een van de organisatoren is het Franse bijendiversiteitsnetwerk (Le Réseau Biodiversité pour les Abeilles),…
Lees meer

Kleinschalige telers zaaigoed vrijgesteld van nieuwe zadenrichtlijn

—  De Europese Commissie heeft vandaag een pakket maatregelen goedgekeurd om de handhaving van de gezondheids- en veiligheidsnormen doorheen de voedselketen te verbeteren. Ondermeer de zogenaamde zadendirectieve,…
Lees meer

1 2