Autokeuringscentra kunnen met nieuwe technologie opsporen of roetfilter verwijderd is

Onderzoek van de VRT redactie toont aan dat het verwijderen van de roetfilter in dieselwagens ook bij ons een courante praktijk is. Dat uitlaatgassen ongefilterd de omgeving ingespuwd worden, is onaanvaardbaar en betekent een extra belasting voor de volksgezondheid.

De bevindingen van de VRT reportage zijn zeer onthutsend. Ze toont ook aan dat Europese wetgeving om luchtverontreiniging tegen te gaan nauwelijks impact heeft. Hoewel wij met de onderzoekscommissie Dieselgate de manipulaties door autoconstructeurs hebben onderzocht, en het hier gaat over illegale aanpassingen door gebruikers en garagisten, hebben we in ons eindrapport wel degelijk verwezen naar allerlei soorten manipulaties. Er waren immers ook aanwijzingen dat roetfilters in Europa systematisch verwijderd worden, wat ik overigens gemeld heb in een brief aan commissaris Bienkowska in 2016. Zonder duidelijk toezicht, controle en handhaving blijft de Europese wetgeving niet meer dan een papieren tijger. Dat geldt voor de sjoemelsoftware die we niet konden ontdekken, het geldt voor het verwijderen van de roetfilter, en het geldt net zozeer voor de wijdverbreide praktijk die wordt toegepast in vrachtwagens, waarbij de AdBlue injectie, nodig voor het functioneren van de katalysator, wordt uitgeschakeld.

Het verwijderen van een roetfilter moet in theorie ontdekt worden tijdens de periodieke autokeuring. Zoals uit de VRT-reportage blijkt, geraakt een auto waarvan de roetfilter verwijderd is, probleemloos door de keuring. Dat komt omdat de autokeuring niet beschikt over de juiste technologie. Nochtans is die technologie beschikbaar. De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) heeft een methode ontwikkeld om vervuilende stoffen op een goedkope en snelle manier op te sporen via lasertechnologie die fijne stofdeeltjes meet. De autokeuringscentra zijn vragende partij om dergelijke testen aan de autokeuring toe te voegen. In Frankrijk werd reeds beslist om vanaf 2019 tijdens de autokeuring wagens effectief te controleren op vervuilende uitstoot. Minister Ben Weyts, die verder bijzonder weinig gedaan heeft met de conclusies van de Dieselgate-onderzoekscommissie, kan nu tonen dat het hem menens is en versneld werk maken van de introductie van deze tests in de Belgische autokeuringscentra. Ondertussen moeten we op Europees niveau de druk blijven opvoeren om er voor te zorgen dat wetgeving effectief kan afgedwongen worden.

We moeten in Europa bovendien werk maken van het uitrollen van remote sensing. Remote sensing maakt gebruik van een soort vervuilingscamera die, net zoals de snelheidscamera dat doet met overdreven snelheid, op de weg kan meten of er ‘overdreven uitstoot’ is. De techniek wordt in de VS al courant gebruikt. Wij hebben met de Dieselgate-commissie in ons eindrapport bepleit om remote sensing in heel Europa toe te passen. In tegenstelling tot het Europees Parlement hebben de lidstaten remote sensing niet opgenomen in hun standpunt over de nieuwe verordening omtrent de typegoedkeuring en het markttoezicht van voertuigen. Nochtans zou remote sensing, net zoals snelheidscamera’s en nu ook trajectcontrole een ontmoedigend effect hebben, een impact hebben op het geknoei met wagens om de wetgeving inzake luchtverontreiniging te omzeilen.