Antwerpse luchtkwaliteit in kader van Europese campagne gemeten: rampzalig

Vanochtend werd in het kader van een Europese actie rond luchtkwaliteit het aantal stofdeeltjes gemeten waarmee Europees parlementslid Kathleen Van Brempt geconfronteerd wordt als ze in Antwerpen haar dochter naar school brengt. “Ik ben erg geschrokken van de metingen, zegt Van Brempt. Terwijl in ‘gezonde lucht’ 1000 deeltjes per kubieke cm zitten, ademen de kinderen voor de schoolpoort tot 36.000 deeltjes per kubieke cm in. Onderweg hebben we pieken tot 70.000 deeltjes gemeten. Dat wijst er op dat Europa de uitstoot van schadelijke stoffen verder naar beneden moet dringen.”

De actie kadert in een campagne van het Europees Milieu Bureau, de Europese koepelvereniging van milieu-NGO’s, dat druk wil uitoefenen op parlementsleden die in oktober moeten stemmen over de verstrenging van de uitstootnormen die elke Europese lidstaat opgelegd krijgt. “Het gaat om de herziening van de zogenaamde national emissions ceiling richtlijn, die lidstaten een plafond oplegt voor de uitstoot van allerlei kwalijke stoffen,” zegt Van Brempt. “Aanvankelijk had de commissie die herziening geschrapt, maar onder druk van het parlement ligt ze terug op tafel. Een nipte meerderheid binnen de milieucommissie van het parlement heeft voor een verstrenging van de normen van die uitstootplafonds gestemd, maar in de plenaire vergadering zou die verstrenging weggestemd kunnen worden. Het is van het allergrootste belang dat we nu opkomen voor schone lucht in onze steden.” 

Daarom is het Europees Milieu Bureau een soort ice bucket challenge opgestart, waarbij verschillende Europese parlementsleden in de hele Unie de luchtkwaliteit nabij hun eigen woonst laten meten. Elk parlementslid nomineert op zijn of haar beurt twee andere parlementsleden. De campagne loopt tot eind oktober, wanneer de stemming in Straatsburg plaats vindt. “We willen vooral aantonen dat het erg gesteld is met de luchtkwaliteit,” zegt Van Brempt. “De kost daarvan is heel hoog, niet enkel in mensenlevens, maar ook voor de gezondheidszorg. Jaarlijks sterven er drie miljoen mensen vroegtijdig als gevolg van luchtverontreiniging. Dat aantal zal tegen 2050 verdubbelen als we niets ondernemen. In de EU gaat het jaarlijks om 400.000 mensen die vroegtijdig sterven.” 

De campagne startte gisteren in Groot Brittannië bij de sociaal-democraat Seb Dance. Vandaag was Antwerpen aan de beurt. Kathleen Van Brempt - die ook het Belgische EVP parlementslid Ivo Belet nomineerde - liet de luchtkwaliteit in de omgeving van haar woning nabij de Mechelse Steenweg in Antwerpen meten. “Ik ben erg geschrokken van de resultaten," zegt Van Brempt. “In gezonde lucht worden ongeveer 1000 deeltjes per kubieke cm gemeten. In mijn appartement steeg de meter al naar 7000 deeltjes per kubieke centimeter. De metingen, waarbij gebruik werd gemaakt van gesofisticeerde apparatuur, werden gedaan vanaf mijn woning tot aan de school van mijn dochter. Onderweg werden niveau’s van 60.000 tot 70.000 deeltjes per kubieke meter gemeten, ondermeer bij stilstaand verkeer aan een kruispunt. Aan de schoolpoort zelf schommelde het niveau tussen de 32.200 en de 36.200 deeltjes per kubieke centimeter. Ouders en kinderen worden dus dagelijks geconfronteerd met een gigantische vervuiling van hun omgeving. Ik roep dan ook de meerderheidspartijen van het Antwerpse schepencollega op om hun partijgenoten in het Europees parlement aan te sporen om voor een verstrenging van die plafondwaarden te stemmen.”