Antwerpen moet drastisch ingrijpen op luchtkwaliteit na waarschuwing Europese Commissie

De Europese Commissie is opnieuw een ingebrekestellingsprocedure gestart tegen België omwille van de aanhoudende slechte slechte luchtkwaliteit. “Ons land slaagt er maar niet in de bindende grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) te halen, een giftig gas dat vooral door dieselwagens uitgestoten wordt,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. 

“De Commissie verwijst naar zowel de Brusselse als de Antwerpse regio als plekken waar ze zich ernstige zorgen om maakt. Hoewel de uitstootlimieten reeds in 2010 moesten gehaald worden had Antwerpen uitstel gekregen tot 2015 om in regel te kunnen komen. We zijn nu eind 2018 en de normen worden nog steeds ernstig overschreden. De formele waarschuwing van de Commissie moet daarom voor de onderhandelaars in Antwerpen alle alarmbellen laten afgaan,” zegt Van Brempt. “De Commissie maakt duidelijk dat de invoering van de Lage Emissiezone onvoldoende is om de normen te kunnen halen. Er kan nu geen bestuursakkoord afgesloten worden waarin geen extra ingrijpende maatregelen zouden opgenomen worden om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, gaande van een doorgedreven mobiliteitsplan met meer aandacht voor openbaar vervoer, een beperking van vervuilende wagens in de stad én maatregelen om ook de Antwerpse haven tegen 2030 klimaatneutraal te maken. Antwerpen moet ook walstroom voorzien voor schepen, meebepaald voor de sterk vervuilende cruiseschepen die in het stadscentrum zullen aanmeren. Dergelijke schepen moeten verplicht worden van walstroom gebruik te maken. ”

De Belgische regering heeft nu twee maanden om te antwoorden op de formele waarschuwing.  Is dat antwoord onbevredigend kan een ‘met reden omkleed advies’ volgen, een volgende stap in  de ingebrekestellingsprocedure die uiteindelijk kan leiden tot financiële sancties.