Amendement Van Brempt maakt beboeten van vervuilende buitenlandse auto’s in LEZ-steden mogelijk

Een zopas goedgekeurd amendement van Europees parlementslid Kathleen Van Brempt maakt het straks mogelijk om buitenlandse chauffeurs die met vervuilende wagens toch de Lage Emissiezone van onze steden, binnen te rijden, toch te beboeten. “Omdat de uitwisseling van nummerplaatgegevens nog niet verplicht was in de Unie, ontsnapten buitenlandse chauffeurs aan die boetes,” zegt Van Brempt. Steden als Antwerpen, Brussel en binnenkort Gent zullen gebruik kunnen maken van die nieuwe mogelijkheid.

Het amendement dat gestemd werd in de Transportcommissie van het Europees parlement kadert in de herziening van de richtlijn over het Europese wegentolsysteem (European Electronic Toll System) en de automatische uitwisseling van gegevens om dat tolsysteem te kunnen handhaven. “Europa zal omschakelen van het Eurovignetsysteem, dat ondermeer vrachtwagens verplicht te betalen als ze gebruik maken van de belangrijkste Europese snelwegen, naar een tolsysteem waarbij betaald zal worden op basis van het aantal afgelegde kilometers. In die nieuwe tol zullen ook CO2-, file- en andere externe kosten meegerekend worden, volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’,” zegt Van Brempt. “Maar om chauffeurs die in overtreding zijn met de nieuwe richtlijn te kunnen beboeten, werd nu ook een automatische uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten goedgekeurd.”

Van die maatregel maakte Van Brempt gebruik om via een amendement een uitbreiding te vragen zodat ook overtredingen in Lage Emissie Zones in Europese steden beter gehandhaafd kunnen worden. “Het probleem is bekend in Antwerpen, waar al sinds vorig jaar een LEZ bestaat, maar geldt ook voor andere Europese steden,” zegt Van Brempt. “Tot vandaag ontsnappen de meeste buitenlandse chauffeurs aan de boetes die worden uitgeschreven als ze met een vervuilende wagen de stad binnen rijden. Dat komt omdat Europese lidstaten niet verplicht waren om persoonsgegevens uit te wisselen die gekoppeld zijn aan de nummerplaat.”

Zowel de Vlaamse regering als de bevoegde Antwerpse schepen beten al hun tanden stuk op het dossier, maar het ‘amendement Van Brempt’ dat vandaag goedgekeurd werd, zal het probleem oplossen. “Steden als Antwerpen en Brussel, maar binnenkort ook Gent, zullen buitenlandse voertuigen die niet aan de LEZ-voorwaarden voldoen, nu toch een boete kunnen sturen.”