Archief

1 2 3

2021

Dit akkoord over het gemeenschappelijk landbouwbeleid brengt niet de nodige omslag naar duurzame en kleinschalige landbouw

— Vandaag stemt het Europees Parlement over de uitkomst van de onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. “Wij zullen het compromis dat werd bereikt met de Europese…
Lees meer

2020

Lood moet in Europa worden verbannen uit pvc

— Tijdens haar plenaire zitting in Straatsburg verwierp het Europees Parlement een voorstel van de Europese commissie om de recyclage van met lood vervuild pvc toe te staan. "Lood is ontzettend vervuilend…
Lees meer

2019

Ook ongeboren baby's ondervinden gevolgen van luchtvervuiling

— Amper 12 weken. Zo lang duurt het voor een ongeboren baby in aanraking komt met luchtvervuiling. Dat blijkt uit een onderzoek van de UHasselt naar de gevolgen van luchtvervuiling op zwangere vrouwen,…
Lees meer

Vrachtwagens krijgen voor het eerst ook CO2-limieten

— Voor personenwagens en bestelbusjes bestond het al, maar voor het eerst komen er in Europa nu ook beperkingen voor de CO2 uitstoot van vrachtwagens. “De sector van het zware wegtransport zal eindelijk…
Lees meer

Duitse autoconstructeurs spanden samen om dieselmotoren vuil te houden

— Drie Duitse autoconstructeurs hebben samengespannen om ervoor te zorgen dat dieselmotoren vooral niet schoner zouden worden.  De Europese Commissie is nu een versnelling hoger geschakeld in het onderzoek…
Lees meer

Wist u dat u eigenlijk autobanden eet?

— Autobanden bevatten naast rubber nog heel wat andere materialen, zoals plastics en chemicaliën. Door contact met het wegdek en slijtage, komen die stoffen kilometer na kilometer vrij in onze omgeving onder…
Lees meer

Vrachtwagens krijgen voor het eerst ook CO2-limieten

— Voor personenwagens en bestelbusjes bestond het al, maar voor het eerst komen er in Europa nu ook beperkingen voor de CO2 uitstoot van vrachtwagens. “De sector van het zware wegtransport zal eindelijk…
Lees meer

2018

Gerecht van Europees Hof van Justitie bevestigt onze kritiek op te hoge uitstoot van wagens

— Het Gerecht van het Europees Hof van Justitie heeft vandaag een aantal Europese steden gelijk gegeven in hun klacht tegen de te hoge uitstootnormen voor wagens in de nieuwe Real Driving Emission Test. “In…
Lees meer

Europese Commissie zet Europa op weg naar een koolstofneutrale toekomst

— Klimaatcommissaris Miguel Cañete lichtte op Twitter zopas een tip van sluier over de nieuwe klimaatstrategie die morgen bekend wordt gemaakt. “Europa kiest voor klimaatneutraliteit, wat betekent dat…
Lees meer

Steden kunnen makkelijker hun LEZ’s handhaven. Helaas niet alle steden.

— Zopas hebben het Europees parlement, de Europese Commissie en de Europese lidstaten een akkoord bereikt over het Europees Elektronisch wegenTolSysteem (EETS). Dat geeft, op initiatief van Kathleen Van Brempt,…
Lees meer

Antwerpen moet drastisch ingrijpen op luchtkwaliteit na waarschuwing Europese Commissie

— De Europese Commissie is opnieuw een ingebrekestellingsprocedure gestart tegen België omwille van de aanhoudende slechte slechte luchtkwaliteit. “Ons land slaagt er maar niet in de bindende grenswaarden…
Lees meer

België moet oprichting Fonds voor Schone Lucht voor Europese steden actief ondersteunen

— Op de Europese Dieseltop in Brussel roepen Europese steden, milieu- en gezondheidsNGO’s op om komaf te maken met de ‘vuile erfenis’ van het Dieselgate schandaal. “Niet alleen moeten alle sjoemeldieselwagens…
Lees meer

Minder CO2 en schonere lucht? Conservatieven moeten kleur bekennen in Europees parlement

— In de plenaire vergadering van het Europees parlement wordt morgen gestemd over strengere CO2 uitstootnormen voor wagens. Als het van de Europese Commissie afhangt wordt die beperking ondermaats voor de…
Lees meer

Europees Parlement stemt over zuinigere en klimaatvriendelijkere wagens

— Vanavond stemt de milieucommissie van het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Commissie tot verstrenging van de CO2-uitstootnormen voor nieuwe wagens.  Met haar voorstel wil de Commissie…
Lees meer

Europa bindt strijd aan met wegwerpplastics

— De Europese Commissie zet een belangrijke stap in de strijd tegen wegwerpplastics. “Producenten zullen ondermeer moeten opdraaien voor de kosten van het opkuisen en verwerken van zwerfvuil. En eindelijk…
Lees meer

Amendement Van Brempt maakt beboeten van vervuilende buitenlandse auto’s in LEZ-steden mogelijk

— Een zopas goedgekeurd amendement van Europees parlementslid Kathleen Van Brempt maakt het straks mogelijk om buitenlandse chauffeurs die met vervuilende wagens toch de Lage Emissiezone van onze steden,…
Lees meer

Strengere Europese controle op wagens, maar België lobbyde om geen uitstoottests te moeten doen

— Het werk van de Dieselgate onderzoekscommissie naar aanleiding van het gesjoemel met dieselwagens bracht ondermeer aan het licht dat er zowel bij de typegoedkeuring van als het markttoezicht op wagens behoorlijk…
Lees meer

Europees parlement dwingt strengere afvalnormen af. Commissie moet nu cirkel rond maken met eco-designnormen

— Hoewel de Commissie Juncker bij haar aantreden nieuwe wetgeving over afval naar de prullenmand had verwezen, is het Europees parlement er vandaag toch in geslaagd een pakket met strengere afvalnormen goed…
Lees meer

Europees parlement richt Monsanto Commissie op

— De plenaire vergadering van het Europees parlement heeft de oprichting van een speciale Monsanto commissie goedgekeurd. Het voorstel kwam er op vraag van de Europese sociaal-democraten, ondermeer van mijn…
Lees meer

Een op vier sjoemelwagens rijdt na twee jaar nog steeds op onze wegen

— In haar antwoord op een parlementaire vraag bevestigt de Europese Commissie dat er ruim twee jaar na het uitbarsten van het Dieselgateschandaal nog ruim één op vier sjoemelwagens op de Europese wegen…
Lees meer

Fractieleiders Europees parlement beslissen morgen over bijzondere commissie glyfosaat

— Morgen buigt de Conference of Presidents (COP), de vergadering van fractievoorzitters van de verschillende partijen in het Europees parlement, zich over een voorstel van de Europese sociaal-democraten om…
Lees meer

Taks op wegwerpplastics zou goede zaak zijn

— De Europese Commissie heeft vandaag haar plastic strategy bekend gemaakt, een actieplan om het gebruik van plastic te beperken en hergebruik en recyclage te verbeteren. Wij steunen het voorstel om eventueel…
Lees meer

Verplicht snelle laadstations voor elektrische wagens in tankstations

— Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) wil dat de EU-lidstaten verplicht worden om in de tankstations langs autosnelwegen snelle laadstations voor elektrische wagens te plaatsen. Ze heeft daarvoor…
Lees meer

2017

Commissie geeft zwak antwoord op Europees Burgerinitiatief over glyfosaat

— In haar reactie op het Europese Burgerinitiatief om glyfosaat in de Unie te verbieden, maakt de Europese Commissie weliswaar een opening voor een verbetering van de wetenschappelijke beoordeling van pesticiden,…
Lees meer

Sociaal-democraten vragen oprichting Speciale Pesticide Commissie in Europees parlement

— De Europese sociaal-democraten willen dat het Europees parlement een Speciale Pesticide Commissie opricht, naar aanleiding van de praktijken van Monsanto die aan het licht kwamen in het proces van de vernieuwing…
Lees meer

Wij willen geen verlenging maar uitfasering van glyfosaat​

— De Europese lidstaten konden géén meerderheid vinden om de licentie van glyfosaat met tien jaar te verlengen. Dat is een belangrijke eerste stap die aantoont dat de druk van het Europees parlement effect…
Lees meer

Europees parlement verwerpt verlenging glyfosaat-licentie van Europese Commissie

— Het Europees parlement heeft het voorstel van de Europese Commissie om glyfosaat een vernieuwde licentie van tien jaar te geven weggestemd. Het parlement bepleit een volledige uitfasering. Dat had wat…
Lees meer

Gesjoemel met dieselwagens kost elk jaar 140 mensenlevens in Belgie, 5000 in Europa

— In heel Europa kunnen er 5000 vroegtijdige overlijdens toegeschreven worden aan de overmatige uitstoot van stikstofoxiden door dieselwagens, voor België gaat het om 140 landgenoten die nog zouden geleefd…
Lees meer

Investeren in propere lucht, schonere wagens en betere regels

— Maak voor eens en altijd een einde aan het Dieselgate-schandaal. Dat was de boodschap van de sociaaldemocratische S&D-fractie tijdens een debat over de opvolging van Dieselgate. Wij riepen de Europese…
Lees meer

Autokeuringscentra kunnen met nieuwe technologie opsporen of roetfilter verwijderd is

— Onderzoek van de VRT redactie toont aan dat het verwijderen van de roetfilter in dieselwagens ook bij ons een courante praktijk is. Dat uitlaatgassen ongefilterd de omgeving ingespuwd worden, is onaanvaardbaar…
Lees meer

Controle van wagens kan nu ook op Europees niveau gebeuren

— Het zullen niet langer alleen de 27 lidstaten zijn die elk apart wagens goedkeuren voor verkoop of die markttoezicht uitvoeren, ook de Europese Commissie zal straks wagens kunnen testen én desgevallend…
Lees meer

Licentieverlenging glyfosaat is onaanvaardbaar

— De Europese sociaaldemocraten zijn geschokt dat de Europese Commissie aan de lidstaten voorstelt om de licentie voor het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat met 10 jaar te verlengen. Vooral omdat er…
Lees meer

Europese sociaal-democraten vragen onderzoekscommissie naar Monsanto

— De Europese sociaal-democraten vragen de oprichting van een onderzoekscommissie naar het vervalsen van onderzoeksresultaten door chemiereus Monsanto. Het is nu duidelijk dat Monsanto wetenschappelijk onderzoek…
Lees meer

Europees parlement stemt voor betere consumentenbescherming en strengere Europese controles op wagens

— Een betere controle op wagens, strengere uitstootnormen en een betere consumentenbescherming: het Europees parlement heeft vandaag lessen getrokken uit het Dieselgate schandaal. De lidstaten moeten nu volgen.
Lees meer

Strenger afvalbeleid op weg naar een circulaire economie

— Tegen 2030 moet 70 procent van ons afval gerecycleerd worden; slechts 5 procent mag nog gestort worden. Dat besliste het Europees parlement in Straatsburg. Ook voedselverspilling wordt voor het eerst…
Lees meer

Onderzoekscommissie Dieselgate tikt Europese Commissie en lidstaten op de vingers en doet aanbevelingen om nieuwe uitstootschandalen te voorkomen

— De Dieselgate onderzoekscommissie heeft in haar laatste zitting haar onderzoeksrapport en een reeks aanbevelingen voor de Europese Commissie en lidstaten goedgekeurd. Volgens de onderzoekscommissie kunnen…
Lees meer

2016

Dieselgate onderzoekscommissie spreekt van wanbeleid bij lidstaten en Europese Commissie

— Mochten de lidstaten en de Europese Commissie hun werk hebben gedaan, dan zou Dieselgate nooit hebben kunnen gebeuren. Dat is zo wat de hoofdconclusie van het ontwerprapport dat de twee co-rapporteurs van…
Lees meer

Dieselgate-commissie sluit net rond sjoemelende auto-constructeurs

— Onder druk van de Dieselgate-onderzoekscommissie heeft de Europese Commissie vandaag beslist ingebrekestellingsprocedures op te starten tegen zeven lidstaten die nagelaten hebben de Europese wetgeving inzake…
Lees meer

Jumbo energiepakket wil Europa voorbereiden op schone energie, maar moet nog ambitieuzer

— De Europese Commissie stelde vandaag een omvangrijk pakket maatregelen voor om de Europese energiemarkt drastisch te veranderen. We zijn blij dat de Commissie tijdig werk maakt van een energiebeleid dat…
Lees meer

Milieucommissie Europees parlement wil onafhankelijke Europese controle op uitstoot wagens

— Volgens de milieucommissie van het Europees parlement moet de uitstoot van wagens in de Unie gecontroleerd worden door een onafhankelijk Europees agentschap. Een goede zaak want die controles gebeuren nu…
Lees meer

Nieuw Europees plafond voor luchtvervuiling redt 200.000 levens

— Jaarlijks sterft bijna een half miljoen Europeanen vroegtijdig als gevolg van slechte luchtkwaliteit. Het Europees parlement keurde vandaag het akkoord goed tussen de Raad en het Parlement over een nieuwe…
Lees meer

Belgen grootste slachtoffer luchtverontreiniging Dieselgate

— Nergens in Europa wordt de bevolking meer bloot gesteld aan de uitstoot van frauduleuze vervuilende dieselwagens dan in België. De Europese lidstaten moeten schoon schip maken met sjoemelwagens. Vier op…
Lees meer

Bieńkowska kondigt ingebrekestellingen tegen lidstaten aan

— Europees commissaris voor industrie Bieńkowska heeft voor de Dieselgate-onderzoekscommissie aangekondigd dat ze een aantal lidstaten in gebreke zal stellen omdat die hebben nagelaten de Europese regelgeving…
Lees meer

Lidstaten moeten krachtig optreden tegen nieuwsoortige sjoemelsoftware

— Morgenvoormiddag buigen de lidstaten zich over de uitstoot van stikstof door dieselwagens en meerbepaald de strategieën van de autoconstructeurs om die uitstoot onder controle te houden. De eerste resultaten…
Lees meer

Commissie gaat niet ver genoeg met beperkingen glyfosaat

— De Europese Commissie heeft het gebruik van glyfosaat voor een beperkte termijn van 18 maanden goedgekeurd. “Maar de beperkingen voor het gebruik van de onkruidverdelger die de Commissie daaraan wil toevoegen,…
Lees meer

Nieuwe soort sjoemelsoftware mogelijk in verschillende automerken

— De Europese commissie start een onderzoek naar een ‘ander soort sjoemelsoftware’, namelijk de uitschakeling van rookgasreiniging bij bepaalde omgevingstemperaturen. Tijdens de hearings in de onderzoekscommissie…
Lees meer

Mensen moeten kunnen vertrouwen in eerlijke tests en rechtvaardige handhaving

— Dat auto’s die nog maar 5000 kilometer gereden hebben op de testbank vier tot vijf keer meer uitstoten dan de norm, is een gigantisch probleem. Het is duidelijk dat de zelfcontrole die autoconstructeurs…
Lees meer

Geen verlenging licentie glyfosaat dankzij druk uit Europees parlement

— Hoewel het er aanvankelijk naar uit zag dat de Europese Unie het gebruik van glyfosaat voor nog eens 15 jaar zou goedkeuren, werd er in het technisch comité waarin zowel de Europese Commissie als vertegenwoordigers…
Lees meer

Sociaal-democraten verzetten zich tegen licentieverlening glyfosaat en willen verbod

— De Europese sociaal-democraten willen een voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van glyfosaat met 15 jaar te verlengen, tegen houden. Het is onaanvaardbaar dat deze mogelijk kankerverwekkende…
Lees meer

Van Brempt wordt voorzitter onderzoekscommissie Dieselgate

— Kathleen Van Brempt wordt de nieuwe voorzitter van de ‘Onderzoekscommissie naar de metingen van emissies in de automobielsector’ (EMIS), beter bekend als de onderzoekscommissie Dieselgate.
Lees meer

1 2 3