Van die Canadese boer geen eieren

Gisteren liet de Canadese minister van Milieu Peter Kent in een officiële verklaring weten dat zijn land uit het Kyotoprotocol stapt. Nog maar eens een slag in het gezicht van het internationale klimaatbeleid. Kyoto is het enige internationale akkoord waarin juridisch bindende uitstootreductiedoelstellingen zijn vastgelegd.

Op de top in Durban liet Canada al verstaan dat ze een verlenging van Kyoto niet zag zitten, zolang er geen verdrag was waarin ook de VS en China reductiedoelstellingen op zich nemen. In Durban is er echter net met die landen een afspraak gemaakt om in 2015 een akkoord te sluiten waarin ook zij zich engageren om reductiedoelstellingen op zich te nemen.

Dit geeft de Canadese uitstap een extra wrange nasmaak. Het is duidelijk dat de bezorgdheid voor het klimaat meer en meer een kloof veroorzaakt tussen geëngageerde en niet-geëngageerde landen, eerder dan tussen de geïndustrialiseerde en de ontwikkelingslanden.

Dat Canada het belang van zijn eigen teerzanden boven dat van onze hele planeet stelt maakt duidelijk tot welke groep zij behoren. Europa zou in reactie moeten weigeren om olie afkomstig van de milieuverwoestende teerzandontginningen te importeren. Van die boer geen eieren.