Uitzonderlijke maatregel goedgekeurd om emissiehandel te redden

Vandaag heeft de plenaire vergadering van het Europees parlement haar goedkeuring gegeven aan een voorstel dat Europese emissiehandelsysteem voor broeikasgassen (ETS) moet stabiliseren, door de veiling van extra emissierechten uit te stellen.

Duits sociaaldemocraat Matthias Groote onderhandelde een akkoord dat in juli in het parlement werd gestemd. De lidstaatregeringen hebben de afgelopen maanden hun steun gegeven door het voorstel ongewijzigd aan te nemen, waarna vandaag de finale stemming volgde.

Het parlement nam haar verantwoordelijkheid vandaag. Het is overigens de eerste keer dat de Europese raad een standpunt van het parlement ongewijzigd aannam".

Het is belangrijk dat we snel reageren op de huidige problemen in het emissiehandelsysteem zodat het op korte termijn stabiliseert en zekerheid biedt aan investeerders in groene en innovatieve technologie. Europa moet de leiding blijven nemen in de strijd tegen klimaatverandering en haar omslag naar een slimme groene economie waarmaken. De stemming vandaag is een belangrijk signaal wat dat betreft.

De wereld kijkt naar het emissiehandelsysteem in Europa, meer zelfs, een aantal landen overweegt de invoering van een gelijkaardig model. We kunnen het voorbeeld geven, maar dan moeten we ook bereid zijn om onderweg problemen en tekortkomingen bij te sturen.

Het voorstel maakt het nu mogelijk om een tijdsschema voor te bereiden voor de veiling van emissierechten, maar pas nadat de impact in beeld werd gebracht op de betrokken sectoren en enkel in de derde fase van de ETS. Het volume en de timing van deze zogenaamde 'back-loading' (het indrukken van de pauzeknop, als het ware) van emissierechten wordt beperkt tot een maximum van 900 mio aan rechten.