Steenkool-Vlaanderen van N-VA haalt slag niet thuis in Europa: doelstellingen hernieuwbare energie fors omhoog

Vannacht hebben de onderhandelaars in de trilogen over de richtlijn hernieuwbare energie een akkoord bereikt om de doelstellingen fors te verhogen. In plaats van de 27 procent hernieuwbare energie tegen 2030, waar Vlaanderen samen met de steen- en bruinkoollanden uit Oost-Europa voor gevochten heeft, hebben we nu gelukkig een akkoord rond een bindende doelstelling van 32 procent. Het parlement was liever nog iets ambitieuzer geweest, maar dit akkoord is wel degelijk een grote stap vooruit. Er is ook afgesproken dat dat cijfer herzien kan worden en enkel in opwaartse zin kan bijgesteld worden, bijvoorbeeld als blijkt dat de technologische kosten dalen of als een bijstelling noodzakelijk is om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Het akkoord bepaalt ook dat zelf opgewekte hernieuwbare energie die onmiddellijk zelf verbruikt wordt, bijvoorbeeld door mensen die zonnepanelen op hun dak hebben geplaatst, niet extra mag belast worden. In het akkoord zit ook een beperking op het aandeel biobrandstoffen uit voedingsgewassen én een uitdoving van biobrandstoffen met groot landbeslag zoals palmolie, iets waar Vlaanderen zich trouwens ook tegen verzet heeft.

De uitkomst van de trilogen toont opnieuw aan dat door de tegendraadse houding van N-VA in heel wat Europese dossiers, België steeds minder kan wegen op het Europese beleid. Daarvoor werd trouwens al gewaarschuwd in het overlegcomité dat het Belgische standpunt moest voorbereiden en waarvan het verslag vermeldt: ‘Sommige deelnemers betreurden meermaals het gebrek aan marge waardoor BE riskeert om buitenspel te komen staan. Dit zou kunnen leiden tot akkoord met het EP waartoe BE toch gebonden zou kunnen worden, zonder te hebben gewogen op het eindresultaat.’ Het Steenkool-Vlaanderen van de regering Bourgeois heeft zichzelf op het Europese toneel volledig buitenspel gezet. Immers, het conservatieve groepje van landen waar ons land bij aansloot, haalt binnen de Raad geen blokkeringsminderheid.

Het akkoord van de onderhandelaars moet nu nog bekrachtigd worden door de Raad en het Europees parlement. Wij hopen dat ons land bij de stemming in de Raad alsnog het bereikte akkoord mee goedkeurt en niet langer langs de verkeerde kant van de geschiedenis blijft staan.