Socialistische partijleiders lanceren 21 voorstellen voor komende klimaattop

Vandaag en morgen komen de leiders van socialistische en sociaaldemocratische partijen uit alle Europese lidstaten in Parijs samen om er de ‘Verklaring van Parijs’ te ondertekenen. sp.a-voorzitter John Crombez is van de partij en zal zijn handtekening zetten onder 21 progressieve voorstellen voor de Klimaattop in december. “Klimaatverandering is niet iets wat ons overvalt. We hebben het zelf in de hand gewerkt, dus moeten we het zelf ook oplossen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het kan, tenminste als we nu de juiste beslissingen nemen en dit betekent in de eerste plaats: meer investeren in hernieuwbare energie.”

  “De klimaatopwarming onder de kritieke 2 graden Celsius houden, betekent dat iedereen aan hetzelfde zeel moet trekken," zegt sp.a-Europarlementslid Kathleen Van Brempt, die samen met PES-voorzitter Stanishev en  de Franse Parti Socialiste, de tweedaagse in Parijs organiseert. “Dat geldt niet enkel voor landen of Europese lidstaten onderling, maar ook voor de zusterpartijen die in Europa actief zijn. Daarom is het noodzakelijk om al onze partijleiders, samen met PES en de Europese Jongsocialisten samen te brengen. Op die manier kunnen we in alle lidstaten van de Unie ons beleid stroomlijnen.”  

"Met deze bijeenkomst willen we, in de aanloop naar de Klimaatconferentie eind dit jaar, de krachten bundelen en het ambitieniveau opkrikken,” zegt Van Brempt. “Het is belangrijk dat alle sociaal-democratische partijleiders zich akkoord verklaren met meer ambitieuze Europese reductiedoelstelling tegen 2030 dan diegenen die tot nog toe binnen de Europese Raad zijn overeengekomen. Dat is niet alleen nodig om de kansen op een toereikend akkoord in Parijs te vergroten, maar ook om de Europese avant-garde positie in de strijd tegen de klimaatopwarming te behouden.”   

John Crombez: “Klimaatverandering is niet iets wat ons overvalt. We hebben het zelf in de hand gewerkt, dus moeten we het ook zelf oplossen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het kan, tenminste als we nu de juiste beslissingen nemen, want de tijd dringt. In de eerste plaats betekent dat dat we politiek meer moeten investeren in hernieuwbare energiebronnen. Ver weg van olie of steenkool.”   

“Verschillende bewegingen van onderuit tonen ons dat er alternatieven zijn. Klimaat laat de mensen niet koud. Zo zijn er burgerbewegingen in gans Europa die oproepen om hun pensioenfondsen niet langer te investeren in fossiele brandstoffen. Mensen willen de switch naar hernieuwbare energie maken. De politiek moet zulke bewegingen die pleiten voor een fossielvrije investeringsmarkt – zoals de Divestment Movement – niet alleen omarmen, maar ook versterken. Dat is wat socialisten nu moeten doen, overal in Europa.”   

Vandaag zijn er seminaries en debatten over de komende Klimaattop én volgt de ondertekening van de Verklaring van Parijs: ’21 progressieve voorstellen voor de Klimaattop’. Morgen staan zowel ontmoetingen gepland met Europese jongeren als een reeks debatten rond thema’s als clean technologies, alternatieve financieringsbronnen om klimaatverandering aan te pakken, desinvestering uit de fossiele sector en hoe de bevolking, de industrie en het beleid bewustmaken van de dringende noodzaak om het klimaatprobleem aan te pakken.   

Hieronder vindt u de tekst van de Verklaring van Parijs (zowel korte, als lange versie).