Ook bedrijven buiten Europa moeten betalen voor hun uitstoot

Het Europees Parlement heeft vandaag de krijtlijnen uitgezet voor een Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). “We leggen Europese bedrijven in het kader van de Green Deal hoge normen op als het gaat over uitstootreductie, maar dan moeten we hen ook beschermen tegen oneerlijke concurrentie,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. “Met de Carbon Border Adjustment Mechanism brengen we de CO2-kost van producten die aan lagere standaarden buiten de Europese Unie worden geproduceerd mee in rekening.” 

Om de Europese economie tegen 2050 klimaatneutraal te maken, zal er fel moeten worden geïnvesteerd in duurzame productie, circulaire economie en het terugdringen van de uitstoot van onze industrie. “We leggen daarom hoge en ambitieuze normen op aan onze bedrijven,” zegt Van Brempt. “We zijn er van overtuigd dat dit onze economie, het klimaat en onze bevolking ten goede zal komen. Maar dat betekent ook dat we die bedrijven moeten beschermen tegen oneerlijke concurrentie van bedrijven buiten de EU.” 

Van Brempt geeft het voorbeeld van de staalsector. “De meest propere en innovatieve staalbedrijven ter wereld zijn terug te vinden in de Europese Unie. Het is goed dat de sector de nodige inspanningen levert om duurzamer te produceren,” zegt Van Brempt. “Maar doordat goedkoper en aan lagere milieunormen geproduceerd staal uit China ook op onze markt worden gedumpt, komen Europese bedrijven onder grote druk te staan.”  

De Carbon Border Adjustment Mechanism moet de CO2-kost van producten die aan lagere normen werden geproduceerd buiten de Europese Unie in rekening brengen wanneer die producten op de Europese markt worden verkocht. “Daarmee creëren we ook een belangrijke incentive voor bedrijven buiten de EU om hun uitstoot te reduceren en duurzame productie te stimuleren,” zegt Van Brempt. “Dat is ook het doel van de Carbon Border Adjustment Mechanism: de wereldwijde CO2-uitstoot verminderen.”  

De bal ligt nu in het kamp van de Europese Commissie. “We kijken uit naar het voorstel van de Europese Commissie en hopen dat de ambitie hoog zal liggen,” zegt Van Brempt. “In essentie moet de Carbon Border Adjustment Mechanism van toepassing zijn op alle sectoren die vandaag ook vallen onder het Europese emissiehandelssysteem. Enkel zo creëren we echt een gelijk speelveld, al kan de Commissie er voor kiezen om bij de start van het mechanisme voorrang te geven aan de sectoren waar de nood vandaag het hoogst is.”  

Een ambitieus voorstel betekent ook dat de er een afbouw moet komen van de gratis uitstootrechten onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS). “Onder druk van de Europese conservatieven werd dat geschrapt uit het voorstel van het Europees Parlement,” zegt Van Brempt. “Maar laat ons eerlijk zijn: het was altijd al de bedoeling dat die gratis uitstootrechten tijdelijk zouden zijn. Wanneer we deze regels opleggen aan buitenlandse producenten, is het geen optie om onze eigen industrie ‘gratis’ te laten vervuilen.” 

Met de opbrengsten van de Carbon Border Adjustment Mechanism willen de Europese socialisten inzetten om innovatie en transitie te stimuleren bij onze strategische partners en in ontwikkelingslanden. “Europa toont de weg, maar heeft ook een belangrijke verantwoordelijkheid op te nemen. Daarom moeten de middelen uit CBAM de wereldwijde transitie naar een duurzamere en klimaatneutrale economie, onderzoek, ontwikkeling en innovatie ondersteunen.”